Valikko Sulje

Vuoroasuminen lakiin tutkimusten ja euroopan neuvoston suosituksen mukaisesti

Lähestymme teitä hyvin tärkeällä asialla liittyen erolasten ja -perheiden hyvinvointiin.

Euroopan neuvosto antoi suosituksen 2079 (2015) kaikille jäsenmailleen kuultuaan laajasti asiantuntijoita ja suositusta ei mikään jäsenvaltio vastustanut, suosituksen tarkoituksena on edistää erolasten vuoroasumista ja huomioida isien vaikutus lasten hyvinvointiin.

Euroopan neuvoston suositus 2079 (2015)
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22220

EU parlamentaarikko Francoise Hetto (Luxemburg)
https://www.youtube.com/watch?v=aURWzCgNTng

Lasten oikeudet yhdistys on edistänyt perustamisvuodestaan alkaen lähtökohtaisen vuoroasumiseen perustuvan lainsäädännön saamiseksi Suomeen. Tähän kannustavat Euroopan neuvoston suosituksen lisäksi myös laaja tutkimustieto vuoroasumisesta sekä kokemukset maista/ osavaltioista, joissa on jo käytössä lähtökohtaiseen vuoroasumiseen perustuva lainsäädäntö.

Vuoroasumista on laajasti tutkittu ja johtopäätökset ovat samankaltaiset. 

 • Lasten ja perheiden hyvinvointi lähellä ydinperhettä

 • Lasten psykosomaattiset oireet vähäisimmät

 • Lasten stressin määrä vähäisin

 • Lasten emotionaalinen turvallisuuden tunne molempiin vanhempiin

Lähtökohtaisen vuoroasumislain vaikutukset Belgiassa, Arizonassa ja Kentuckyssa

 • Lasten ja perheiden hyvinvointi huomattavasti lisääntynyt

 • Huoltajuusriitojen määrä on merkittävästi vähentynyt

 • Lapsen huoltajuutta käsittelevien viranomaisten tyytyväisyys lisääntynyt

 • Esimerkki lain kirjauksesta. “Lapsi määrätään vuoroasumaan molempien vanhempien luona tai tulee pyrkiä maksimoimaan luonaoloaika molempien vanhempien luona. Vuoroasumisesta voidaan poiketa vain, jos on näyttöä lapseen kohdistuneesta väkivallasta tai laiminlyönnistä tai vanhempien keskinäisellä sopimuksella.”

Nykyisen lapsenhuolto ja tapaamisoikeuslain puutteet

Vähemmän huoltajuusriitoja = vähemmän kuluja

Parempi hyvinvointi = vähemmän kuluja

Tasapuolinen hoitovastuu = tasa-arvon edistäminen

Oikeudenmukaisuus = luottamus oikeusjärjestelmään

Isien merkityksen lisääminen = vähemmän lasten ja perheiden pahoinvointia

Isien asema Suomessa

Viimeisimmän tutkimuksen mukaan Valkama-Litmala 2006 (Oikeuspoliittinentutkimuslaitos) käräjäoikeuden ensi päätöksellä lähihuoltajuus annettiin isälle 13% ja äidille 87%.

 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152456/224_Valkama_Litmala_2006.pdf?sequence=2

Lapsenhuoltolain muutos, joka astui voimaan 1.12.2019 ei ole vähentänyt huoltajuusriitoja ja kokemuksemme mukaan edelleen tuomarit määräävät hyvin lyhyitä tapaamisaikoja isille ja aiheuttavat näin pysyvää vahinkoa isä-lapsi suhteelle.

Isät käyttävät kymmeniä tuhansia euroja ja joissain tapauksissa yli sata tuhatta euroa, jotta saisi nähdä omaa lastansa ja viettää arkea lapsen kanssa. Tehokkain keino vähentää henkistä väkivaltaa (vieraannuttaminen) on lapsen vuoroasuminen molempien vanhempien luona.

Pohjoismaisen syrjimiskokemuskyselyn tuloksia

Vastauksia 4000 kpl, joista Suomesta 720 kpl. Julkaistu 19.11.2021

 • Isät kokivat syrjinnän johtuvan sukupuolesta 93%

 • Isistä 44% koki syrjintää usein

 • Isien syrjinnästä 71% liittyi vanhemman oikeuksiin, 60% syrjinnästä liittyi perättömiin syytöksiin, 58% tiedonsaantiin ja 48% vääriin päätöksiin.

 • 30% vastaajista kertoi itsetuhoisista ajatuksista syrjinnän seurauksena

 • Lapsista 37% on kärsinyt merkittävästi tai katastrofaalisesti syrjinnän seurauksena.

 • Lähes 80% isistä koki henkistä väkivaltaa.

 • Suurin osa isistä koki, että heidän luottamuksensa viranomaisiin oli kärsinyt ”katastrofaalisesti”.

Tutkimuksia Lyhenteet: JPC=Vuoroasuminen, SPC=Yksinhuoltajuus

Prof. Linda Nielsen on koostanut 60 englanninkielistä vuoroasumistutkimusta

 • Tutkimuksista 54/60 vuoroasuvilla lapsilla kaikilla mittareilla mitattuna paras lopputulos

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15379418.2017.1422414?journalCode=wjcc20

Phd. Malin Bergström (Karoliinan instituutti, Tukholma) on tutkinut kokonaisia ikäluokkia 172.000 lasta, 12 ja 15 vuotiaita.

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3848933/

Prof William Fabricius

Toisin, kuin on aiemmin uskottu niin erityisesti riitaisten vanhempien lapset hyötyvät eniten vuoroasumisesta, joka lisää emotionaalista turvaa molempiin vanhempiin ja vähentävät lasten kokemaa haitallista stressiä. Lapselle tärkein kysymys kuuluu. Välittääkö äiti ja isä minusta? Lapsi kokee luonaoloajan merkitykselliseksi.

 

 

 

https://www.oxfordclinicalpsych.com/view/10.1093/med:psych/9780199754021.001.0001/med-9780199754021-chapter-0007

 

Videoita

Phd. Malin Bergström 9.3.2021

https://www.youtube.com/watch?v=LRROTvjexTg&t=17s

Prof. William Fabricius 17.11.2021

https://www.youtube.com/watch?v=6QryEkEcnyw

Kuten tutkimuksista voi havaita niin lasten hyvinvointi on parasta vuoroasuvilla lapsilla.

Lisää tietoa alla olevilta henkilöiltä.

Ystävällisin terveisin

Petri Kolmonen, puheenjohtaja

0407600553

petri.kolmonen@lastenoikeudet.fi

Jake Hakulinen, sihteeri

0407772737

jake.hakulinen@lastenoikeudet.fi

 

Lasten oikeudet ry

Lasten oikeudet ry edistää lapsen oikeuksia ja ennenkaikkea lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Kuulumme lapsiasiavaltuutetun ja lastensuojelunkeskusliiton koordinoimaan lapsenoikeuksienviestintäverkostoon (LOS) sekä kansainvälisesti International council of shared parenting (ICSP) organisaatioon sekä pohjoismaiseen tasa-arvo komiteaan,

http://www.lastenoikeudet.fi/

https://www.lapsenoikeudet.fi/los-verkosto/

https://www.twohomes.org/

https://nordiskligestilling.org/r%C3%A5det

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.