Valikko Sulje

Julkaisut

Suomiareena keskustelua perhevapaista ja isyydestä

Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämä keskustelu osana Suomiareenaa 16.7.2021. Keskustelua perhevapaista, vuoroasumisesta ja isyydestä.
Keskustelussa mukana:
Hanna Sarkkinen, sosiaali- ja terveysministeri
Petri Kolmonen, puheenjohtaja, Lasten oikeudet ry
Markus Lyyra, asiantuntija, Pohjola-Norden ry
Lähetys alkaa kohdasta 13:54.

Koolisti koti-isä? (SuomiAreena)

16 Heinäkuu 2021 kl. 08.30–10.00


Suomi on historiallisen vanhempainvapaauudistuksen edessä. Tutkimusten mukaan suomalaiset isät ovat keskimäärin neljä viikkoa isyysvapaalla yhdeksästä mahdollisesta ja 20% isistä ei pidä ollenkaan isyysvapaata, joihin heillä on oikeus. Uuden perhevapaauudistuksen mallissa päivärahapäiviä voi käyttää siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta, Ruotsissa puolestaan näitä päiviä voi käyttää siihen asti, kun lapsi täyttää 12 vuotta.

Onko Suomen malli edelleen liian joustamaton? Kuinka saamme yhteiskunnan asenteita muuttumaan isäystävällisemmäksi? Saadaanko uuden mallin myötä myös Suomeen lanseerattua ”latte-isä” termi, jolla tarkoitetaan puistoissa ja muualla aktiivisesti kokoontuvia isäryhmiä?

Pohjola-Norden osallistuu SuomiAreenaan järjestämällä aiheen tiimoilta aamiaistilaisuuden perjantaina 16.7.2021 klo 8.30-10 ravintola Kappelin ulkoterassilla (Esplanadi, Helsinki), jossa on aamupalaa tarjolla 40:lle ensimmäiselle. Klo 8.45 alkaa keskustelutilaisuus, jossa vanhempainvapaauudistuksesta ovat keskustelemassa uusi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sekä Lasten oikeudet ry:n puheenjohtaja Petri Kolmonen. Moderaattorina toimii Markus Lyyra, Pohjola-Nordenin asiantuntija sekä isyysvapaiden puolestapuhuja.

Tilaisuus on suomeksi ja keskustelutilaisuus n. klo 8.45-9.15 streamataan myös laajemmalle yleisölle Pohjola-Nordenin Youtube-kanavalla.

Hanna Sarkkinen    Petri Kolmonen

Lasten oikeudet ry hallituksen järjestäytyminen

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen 10.6.2021.

Hallituspäätti edistää tällä hallituskaudelle seuraavia tavoitteita: 

 1. Lakimuutos ensisijaisesta vuoroasumisesta, josta voidaan poiketa vanhempien keskinäisellä sopimuksella tai, jos on näyttöä lapseen kohdistuvasta väkivallasta tai laiminlyönnistä
  1. elatuksen kohtuullistaminen tai 0 sopimus vuoroasuvilla (varmistetaan, että käsillä oleva lakimuutos viedään maaliin). Elatusta tulisi voida automaattisesti säätää vuosittain katsomalla edellisen vuoden vahvistettua verotusta. 
  2. lapsen koulukuljetus ja edut kahdesta kodista
 2. Henkiseen väkivaltaan (mm. vieraannuttaminen) puuttuminen
 3. Avioliiton ulkopuolisen lapsen isyyden vahvistaminen

Hallitus päätti konkretisoida tavoitteita seuraavassa kokouksessa.

 

Kokouksessa päätettiin pysyvät roolit sekä muutama vaihtuva rooli.

Petri Kolmonen, puheenjohtaja (päätetty yhdistyskokouksessa 22.5.2021)

Ismo Uusitalo, varapuheenjohtaja

Jake Hakulinen, sihteeri

Heidi Laine, rahastonhoitaja

Osmo-Matias Ojanen, koulutusvastaava

Niko Ylänen, markkinointivastaava

Johnny Kuoppala, yhteiskuntavastaava

Ilir Durmishaj, hallitusjäsen

Timo Jalava, hallitusjäsen

Hallituksen yhteystiedot löytyvät täältä.

Yhteystiedot

 

Hallituksessa tälläkin kaudella kovatasoista osaamista. Tästä on hyvä jatkaa!

 

Lasten oikeudet ry

Lasten oikeudet yhdistykselle uusi uljas hallitus!

Tänään La 22.5.2021 pidimme Lasten oikeudet ry yhdistyskokouksen. Paikalla oli yli 30 jäsentä. Mahtavaa aktiivisuutta, joka on yhdistyksen voimavara ja edellytys toiminnan tehokkaaseen hoitamiseen. Paljon kiitoksia osallistujille!

Yhdistyskokous päätti yksimielisesti valita seuraavat henkilöt hallitukseen (9).

Petri Kolmonen, pj

Jake Hakulinen

Ismo Uusitalo

Johnny Kuoppala

Niko Ylänen

Timo Jalava

Heidi Laine

Ilir Durmishaj

Osmo-Matias Ojanen

 

Pyrimme pitämään hallituksen järjestäytymiskokouksen kesäkuun aikana.

Paljon onnea ja menestystä hallitukseen valituille!

 

Lasten oikeudet ry mukana kansallisessa kehityshankkeessa

Lasten oikeudet ry on syksystä 2020 alkaen osallistunut kansallisen kehityshankkeen valmisteluun yhdessä muiden järjestöjen, aktiivien ja kansanedustajien kanssa. Olemme edenneet suunnittelussa niin pitkälle, että tarvittava dokumentaatio ja laskelmat on tehty. Ensimmäiset ministeritason keskustelut on käyty. Olemme saaneet ymmärrystä tavoitteillemme ja ensimmäisiä askeleita olemme ottaneet. Seuraavaksi toivomme saavamme rahoituksen noin 2M hankkeelle.

Hankkeen ensisijaisia tavoitteita: 

 • Ensisijainen vuoroasuminen lakiin (50/50 asuminen)
 • Vieraannuttaminen ja henkinen väkivalta lasta kohtaan ennaltaehkäistään tehokkaasti ja sanktioidaan
 • Sosiaali- ja perhetyö ns. avohuolto muutetaan ennakoivaksi
 • Sukupuoleen kohdistuva syrjintä on kitkettävä pois
 • Oikeuden prosessien ja valvonnan tehostaminen
 • Lapsenetu on avattava lakitasolla
 • Vanhemmuussuunnitelma on laadittava
 • Käytössä olevista termeistä on luovuttava (etä-, lähivanhempi)

Lasten oikeudet ry on ilahtunut, että olemme saaneet konkreettisia toimia aikaiseksi hyvässä yhteistyössä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Uskomme yhteistyön voimaan, jolla saamme lasten äänen paremmin kuuluviin.

Erityinen kiitos kuuluu hankkeen valmistelussa oleville aktiiveille ja kansanedustajille. 

Yhteinen manifesti

’Lapsen etu’ ja 50-50 vuoroasuminen oletuksena lakiin. Vieraannuttaminen stop ja   ketterä ensihoito (tarvittaessa vieraannuttajalle tahdonvastainen). Isät-lapset-äidit keskiöön

Yhteistyötavoite kehittämisessä mukana olevien yhdistysten toiminnalle on 50-50 mallin erovanhemmuus, tarkentaa lasten etu lakiin, vieraannutuksen sanktiot ja saada ne oletusarvoksi.  Muita tavoitteita ovat mm:

 1. Oikeudenprosessit on uudistettava ja nopeutettava niin, että termistä ’huoltoriita’ luovutaan. Näin koska se kätkee epätervettä valtapeliä rahasta, lapsista ja omaisuudesta. Vieraannuttaminen sanktioidaan riippuen tapauksen syvyydestä, koska se on vakavaa henkistä väkivaltaa. Oikeuden prosessiin otetaan mukaan psykologeja, terapeutteja ja psykiatri tutkimaan vanhempien välejä, mielenterveys ja väitteiden todenperäisyys, jos toinen vanhempi vastustaa 50-50 mallia ja esittää mitä tahansa normaalista poikkeavia painavia perusteita. Käsittelyaika max 2-4 kk ja asumispäätös. Erillisestä aivan turhasta päätöksen täytäntöönpanosta luovutaan. Päätökset toimeenpanee poliisi, ulosottomies tai sosiaaliviranomainen. Ikärajojen painoarvo pois, kun on vieraannuttamistapaus.
 2. Lapsen etuja eroperheen rikkomattomuus (EN lauselma 2079 mukaan) kirjataan lakiin paremmin. Lapsella on aina KAKSI vanhempaa ja KOTIA, joita viranomaiset tukevat. Työkaluja kehitetään niin että tutkitaan esim. 30 kriteeriä tasaisella painotuksella. Oikeuscaset käsitellään kriteerien mukaan (mukana kodin, koulun, sosiaalisuuden, hyvien tapojen, mallioppimisen, psykologisen kehityksen, vanhemmuuden laadun, mielenterveyden ja aiempien rikkomusten kriteerit). Tuomareille tulee velvollisuus ottaa kaikki näyttö/todistelu vastaan, tutkia ne eikä sulkea pois mielivaltaisesti näyttöä kummaltakaan osapuolelta. Viranomaistodistelun painoarvoa vähennetään ja henkilötodistelun painoarvoa kasvatetaan. Samoin terveystietojen painoarvo on suuri. Lapsen etu on kuvattava laissa holistisen monialaisesti ja tarkkaan (koti, koulu, ystävät, nykyinen, tuleva ja vastuullisuus kautta).
 3. Vuoroasumisessa 50-50 malli on vallitseva.Tämä vähentää oikeusruuhkia. Tuetaan ja edistetään lapsen vuoroasumista molempien vanhempien luona kahdessa kodissa. Tämä on kirjattu aiemmin jo Euroopan Neuvoston päätöslauselmiin ja YK/Unisefin lapsen oikeuksiin aiemmin.
 4. Lastensuojeluuudistetaan niin, että Suomessa ehkäistään tehokkaasti lapsen vieraannuttamista, koska se on henkistä väkivaltaa. 60%:lla vieraannuttajista on Gardnerin mukaan persoonallisuuden häiriö. Sen salliminen lapsen huoltajana ilman hoitoa ei edistä lapsen tervettä sosiaalista kehitystä.
 5. Vieraannuttaminenon saatava vähenemään sanktioita koventamalla. Tuki-/hoitomalli tarvitaan. Vieraannuttaja näkee lapset oman itsensä omaisuutena tai pelaa ilkeydestä ja rahan/vallan takia. Sellainen ei ole tervettä eikä anna lapselle hyviä eväitä elämään. Vieraannuttaminen traumatisoi lapsen ja syrjäyttää jopa 1000-2000 lasta/nuorta vuosittain. Vaikutukset ovat kauaskantoisia ja siksi pakkohoito (tarvittaessa). Teon sanktioinnilla rikoslakiin sekä lähivanhemmuuden muutoksella on kiire, jos lapset halutaan pelastaa. Vieraannutus on kuin tulipalo, joka tulee sammuttaa nopeasti.
 6. Sosiaali- ja perhetyö ns. avohuolto muutetaan ennakoivaksi. Valtion ja kuntien SoTe- rahoituksen malli tätä tukevaksi. Avohuollon laadusta ja kahden kodin lapsituloksista palkitaan. Ei lasten sijoituksista. Lakiin kirjataan selvästi tuki kahdelle vanhemmalle ja kodille. Yhden pääkodin mallista luovutaan. (nykyisin lähinnä lastensuojeluilmoitusten lkm ja sijoitukset/huostaanottoja seurataan)
 7. Terveys ja ensihoito.Kun vieraannuttamista havaitaan tai epäillään, a) vanhemmat/perhe otetaan arviointiin + tilanne kartoitetaan psykologin ja psykiatrien toimesta. Toinen pakkokeino b) lähivanhemmuus muutetaan 4-6 viikon prosessissa toiselle vanhemmalle, joka ei vieraannuta ja kykenee huolehtimaan rakkaiden ihmissuhteiden säilymisestä, koulusta, lapsen mielenterveydestä ja hyvistä tavoista paremmin. Tällä on suuri vaikutus nuoren tulevaisuuden terveyteen ja etiikkaan.
 8. Huostaanototovat aina viimeisin keino ja niiden lkm tulee saada puolitettua 5-10v ja sen jälkeen noin ¼ :aan nykyiseltä kestämättömältä tasolta. Oikea luonnollinen huostaanotettujen lasten lkm lienee jossain noin 3000-6000 lapsen paikkeilla arvioimme. Huostaanottojen lkm Suomessa on kaksinkertaistanut 10v aikana ja kehityskulku on täysin lapsen edun vastainen. Samoin perheiden ja ihmisoikeussopimusten vastainen. Alan liikevaihto ylittää miljardin ja se ei ole vastuullista kehitystä. Nykyinen rahoitusmalli tukee huostaanottoja (3/4 rahoitus niihin). Se käännetään tukemaan avo-huoltoa, perheitä ja terveyden kuntoon laittamista. Lasten/nuorten terapia ja samoin vanhempien.
 9. Syrjinnästä pois: SoTe, koulu-, Kela ym viranomaiskäytännötmuutetaan 100% tasa-arvoisiksi. Asiakaspalvelun, syrjimättömän toimintakulttuurin, prosessien ja mittaristojen kehitys on tie tähän.
 10. Valvonta ja oikeat valitustiet.Nykyisin kantelut eivät johda usein mihinkään. Vain tehokas nopea valvonta ja asiakaslähtöinen puuttuminen viranomaisten väärinkäytöksiin korjaa toimintaa.

Lakiin tulee kirjata selkeät kriteerit lapsen edusta. Yhdistystemme kautta voimme tehdä ehdotuksen noin 30 kriteeristä lapsen edun osalta. Olisi parempi, että tämä tehdään asiantuntevien kansalaisjärjestöjen kautta (ei viranomaisten toimesta). Nykyongelmat aiheutuvat asiakasnäkökulman puutteesta ja asioiden liiasta viranomaisvetoisuudesta. Ajamme eteenpäin kahta kotiosoitetta, vanhemmuussuunnitelmaa sekä mahdollisuutta mm koulukuljetuksiin ja terveydenhuoltoon 2 tasa-arvoisen vanhemman luona kunnissa.

2021-2030 malli tukee erolasten, erotilanteiden sekä uusperheiden hyvinvointia syrjäytymistä estäen. Se edistää keinoja eroperheiden pahoinvoinnin vähentämiseen. Suomi ja SoTe voivat hyötyä 400-500 M€ vuodessa vaikuttavuutena. Keinona nostamme esiin myös virkamiesten koulutusongelmia lastensuojelussa ja perhepalveluissa, tuomarit eri oikeusasteissa ja tuemme viranomaisten kirjaamiskäytäntöjen uudistusta asiakaslähtöisemmiksi. Näin koska vanhempien näkökulmat jäävät usein vaillinaisiksi dokumenteissa, mikä haittaa perheasioiden käsittelyä myöhemmin. Nuorissa on tulevaisuus. Kv. sopimuksia kunnioitetaan.

Kehityshankkeen tarkoituksena on ajaa aidosti isä-lapsi-äitilähtöisesti muutoksia tasa-arvon tavoitetilaan kuntapilottien ja lainsäädännön kautta. Mukana ovat esimerkiksi: Perheiden Parhaaksi Ry, Isät lasten asialla Ry, Lasten Oikeudet Ry, Poikien äidit, Elatusvelvollisten liitto, Etävanhemmat ja useita SoTe-asiantuntijoita.

Parhain terveisin

Lasten oikeudet ry

Loading...