Valikko Sulje

Lasten Oikeudet ry

Liity mukaan!

Ajankohtaista

Kuva: STM

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma on valmistunut

Torstaina 6.6. julkaistiin kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma, joka on luettavissa suomeksi ja ruotsiksi valtioneuvoston periaatepäätöksestä STM/2024/64. Toimeenpanosuunnitelmat löytyvät ladattavina pdf-tiedostoina päätöksen liite-osiosta. ”Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma vuosille 2024-2027 sisältää 34 toimenpidettä, jotka turvaavat lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistavat heidän oikeuksiensa toteutumista. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä ministeriöiden, kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden sidosryhmien kanssa ...

Poikien päivä lasten oikeuksien näkökulmasta: Tasa-arvoa ja positiivista maskuliinisuutta

Tänään vietämme Poikien päivää, joka on omistettu kaikkien poikien oikeuksien ja hyvinvoinnin juhlistamiselle. Tämä päivä on tärkeä muistutus siitä, että jokainen lapsi, olipa sitten tyttö tai poika, ansaitsee samat mahdollisuudet kasvaa terveenä, onnellisena ja kunnioitettuna yhteiskunnassa. Poikien päivänä haluamme tarkastella lasten oikeuksia erityisesti poikien näkökulmasta. Positiivisen maskuliinisuuden korostaminen on yksi ...

Kansainvälinen vieraannuttamisen vastainen päivä 25.4.

Mitä pahaa erolapset ovat tehneet

Mitä pahaa erolapset ovat tehneet, kun viranomaiset sivuuttavat lapsen oikeudet, perustuslain yhdenvertaisuuden, Euroopan neuvoston suosituksen, Istanbulin sopimuksen perheväkivallasta, laajan tutkimustiedon vuoroasumisen hyödyistä ja hyvät kokemukset maista, joissa on lähtökohtainen vuoroasumislaki? Tänäkin päivänä viranomaiset syyllistyvät lapsen vieraannuttamiseen toisesta vanhemmasta ilman näyttöä vanhemman kyvyttömyydestä olla hyvä vanhempi lapselle. Aivan kuten tunnettu kansainvälinen ...

Lasten oikeudet ry:n hallitus vuonna 2024

Lasten oikeudet ry on saanut uuden hallituksen yhdistyskokouksessa torstaina 4.4.2024. Yhdistys piti järjestäytymiskokouksen seuraavana tiistaina 9.4., jolloin jokainen hallituksen jäsen sai oman vastuualueen hoidettavakseen. Yhdistyksen työryhmät ja niiden vetäjät yhteystietoineen ovat listattuna alla: Strategiatyöryhmä – Esa Puhakka (esa.puhakka@lastenoikeudet.fi) Viestintätyöryhmä – Emisa Lehtinen (emisa.lehtinen@lastenoikeudet.fi) Rahoitustyöryhmä – Mika Alanko (mika.alanko@lastenoikeudet.fi) Laki- ja ...

Lasten oikeudet ry:n kevään 2024 yhdistyskokous

Tervetuloa Lasten oikeudet ry:n yhdistyskokoukseen! Haluamme kutsua kaikki kiinnostuneet osallistumaan yhdistyskokoukseemme, joka pidetään torstaina 4. huhtikuuta klo 19 alkaen. Kokous järjestetään Teamsin välityksellä, joten voit osallistua mukavasti omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi. Kokoukselle on varattu aikaa 2 tuntia. Ehdolle hallitukseen? Nyt on oiva tilaisuus! Jos olet kiinnostunut vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja ...

Lasten oikeudet ry valtuuskunta tapasi Oikeusministeriön virkamiehiä tavoitteena edistää lähtökohtaista vuoroasumislakia Suomessa.

Kohti lähtökohtaista vuoroasumislakia

Kohti lähtökohtaista vuoroasumislakia: Valtuuskunnan rakentava dialogi Oikeusministeriössä avaa uusia mahdollisuuksia vanhemmuuden tasa-arvolle Suomessa. Valtuuskunnan vierailu Oikeusministeriössä (29.1.2024) Valtuuskunnan tavoitteena on edistää lähtökohtaista vuoroasumislakia Suomessa.  Osallistujat: Antti Leinonen, Oikeusministeriön yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikkö Outi Kemppainen, Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Maaria Wallin, Oikeusministeri Leena Meren erityisavustaja Petri Kolmonen, Lasten oikeudet ry puheenjohtaja Jake Hakulinen, ...

Lainsäädäntö lasten oikeuksista laahaa tutkimustiedon jäljessä

Lapsen oikeuksien viikko – lainsäädäntö ajan tasalle

Lapsen oikeuksien viikkona on syytä kiinnittää katse lainsäädäntöön ja saattaa se ajantasalle vastaamaan nykyistä tutkimustietoa. Lasten oikeudet ry:n tavoite on viedä eteenpäin lasten oikeuksia, jotka laajoin ja kansainvälisin tutkimuksin on todistettu lasten hyvinvointia edistäviksi. Erityisesti yhdistys nostaa esille lapsen oikeuden viettää tasavertaisesti aikaa molempien vanhempien kanssa. Lapsen oikeuksien viikkona toivomme ...

Isättömyys ja sen vaikutukset lapsiin ja nuoriin.

Isättömyys vaikuttaa koulukiusaamiseen sekä nuorten väkivaltaiseen käytökseen

Isättömyys jättää valitettavasti jälkensä. Julkisuudessa on käyty keskustelua lisääntyneestä koulukiusaamisesta sekä nuorten väkivaltaisesta käytöksestä. Yhdistyksenä yhdymme tähän huoleen, mutta haluaisimme myös muistuttaa niistä tekijöistä jotka laajan tutkimuksen mukaisesti aiheuttavat riskejä nuorten käytökselle tai mielenterveydelle. Tiedämme tutkimuksista, että isättömyys aiheuttaa lapselle moninaisia ongelmia. Tutkijoiden piirissä on laaja konsensus, että isättömyys lisää ...

Jaettu vanhemmuus

Kansainvälisen jaettua vanhemmuutta koskevan konferenssin lehdistötiedote sekä johtopäätelmät

Tänä vuonna International Council on Shared Parenting (ICSP) konferenssi järjestettiin Ateenassa 12.5.2023.  Jaettua vanhemmuutta koskeva lehdistötiedote ja konferenssin johtopäätökset ICSP on maailman johtava jaetun vanhemmuuden tutkimukselle omistautunut organisaatio, jonka tavoitteena on lasten edun toteutuminen eron jälkeen. ICSP on saanut päätökseen kuudennen kansainvälisen jaetun vanhemmuuden konferenssinsa, joka pidettiin Ateenassa Kreikassa, 5.-7.5.2023 ...

LO ry FB:ssä

Yhdistyksen missio ja strategia

Lasten oikeudet ry

Missio

Lasten oikeudet yhdistys edistää lapsen oikeuksia kokonaisvaltaisesti. Erityisesti lapsen oikeutta molempiin vanhempiin.

Perustamme näkemyksemme uusimpaan tutkimustietoon sekä YK lapsen oikeuksien sopimukseen. Kritisoimme tapaa sivuuttaa tutkimustieto lasten asioista päätettäessä. Sekä lainsäädännön, että lasten asioissa toimijoiden tulee huomioida lasten oikeudet erityisesti lapsen oikeus molempiin vanhempiin.

Tuomme aktiivisesti ongelmakohtia esille jotka loukkaavat lasten oikeuksia ja annamme tukea lainsäädännön sekä sosiaalitoimen kehittämisessä lapsiystävällisempään suuntaan. Näemme, että sekä tuomareita, että sosiaalityöntekijöitä tulee kouluttaa paremmin huomioimaan tutkimustiedon mukaisesti molempien vanhempien tärkeys lapsen elämässä. Tästä syystä on tärkeää, että koulutuksessa painotetaan, että sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat ehdottavat vanhemmille ensisijaisesti vuoroasumista. Sosiaalityöntekijöiden sekä lastenvalvojien tulee puuttua tiukasti lapselle haitalliseen käytökseen. Haitallinen käytös voi olla vaikka lapsen vieraannuttamista. Lapsen mielipiteen selvittämisessä on käytettävä erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa. Tuomme aktiivisesti ongelmakohtia esille julkisuuteen ja olemme myös valmiita auttamaan jotta lapsiasioita käsiteltäisiin kansallisesti tasapuolisesti. Tämä vaatii yhtenäiset ohjeet, säännöt, prosessit sekä käytännöt.

Uskomme, että paremmat prosessit ja käytännöt tukisivat ihmisten oikeudenmukaisempaa kohtelua. Koulutetut tuomarit sekä sosiaalitoimi tulee toimia moraalisesti oikein ja tasapuolisesti molempia vanhempia kohtaan. Jos ongelmia kuitenkin esiintyy niin lasten asioista päättävät henkilöt tulee saattaa vastuuseen. Lapsen oikeutta vanhempiin rikkovat henkilöt tulee saattaa edesvastuuseen, jos asiassa ei ole painavia perusteita. Lasten asioista päätettäessä vallalla olevista huoli ja käsitys kulttuurista on päästävä eroon. Viranomaisilta tulee vaatia näyttöä perusteidensa tueksi. Tulemme painottamaan selkeän lainsäädännön sekä sosiaalitoimen käytäntöjen tärkeyttä lapsiasioista päätettäessä. Tulemme myös oikaisemaan virheellistä tietoa sekä asenteita jotka liittyvät lapsen hyvinvointiin erityisesti erolapsien osalta.

Strategia

Vuoroasuminen tulee olla kansallinen normi

Kansainvälinen tutkimustieto on lähes yksimielinen, että lapsen hyvinvoinnin kannalta vuoroasuminen ja lapsenoikeus ylläpitää suhdetta molempiin vanhempiin on lapsen kannalta paras vaihtoehto. Vain näyttöön perustuvista syistä on mahdollista poiketa tästä normista. Näitä syitä ovat lapseen kohdistuva väkivalta tai laiminlyönti. Väkivalta syytökset tulee käsitellä rikosoikeudessa, eikä lapsen huoltajuudesta päätettäessä. Vallalla oleva käsitys, että vuoroasuminen ei sopisi riitaisille vanhemmille tai pienille lapsille on tutkimustiedon vastaista joka on syytä korjata. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen hallitus edistää ns. kahden kodin mallia. Oikeusministeriön työryhmä on esittänyt, että vuoroasumiseen rinnastettaisiin perheet joissa lapsi asuu vähintään 40% ajastaan vanhemman luona. Tämä on toisin, kuin kansainvälinen määritelmä vuoroasumisesta, joka on 35%. Suomen tulee noudattaa 35% sääntöä jotta suuriosa perheistä eivät jäisi parannuksen ulkopuolelle.

Viranomaisiin sekä päättäjiin vaikuttaminen (strategiaryhmä)

 • Kuukausikirjeet päättäjille, viranomaisille sekä medialle
 • Kyselyt ja tulosten jakaminen
 • Uuden lapsenhuoltolain vaikutusten seuranta (tulee voimaan 1.12.2019) erityisesti vuoroasumisen osalta.

Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen (strategiaryhmä, markkinointiryhmä)

 • Lehtikirjoittelu
 • Videot
 • Asiantuntija haastattelut
 • Media esiintyminen

Lasten oikeudet ry tunnetuksi tekeminen (markkinointiryhmä)

 • Kampanjat
 • Sosiaalinen media
 • Muut tapahtumat
 • Julkisuuden henkilöt sekä kummit toiminnan tueksi

Jäsenmäärän kasvattaminen (koko hallitus)

 • Ensimmäisenä toimintavuonna ei kerätä jäsenmaksua

Varainkeruun aloittaminen (varainkeruuryhmä)

 • Lasten oikeudet ry tuotekauppa
 • Avustushakemukset (jos mahdollista hakea ensimmäisenä toimintavuotena)
 • Lastentapahtumat
 • Sponsorit

Keinot

Työryhmät tulevat tarkentamaan keinoja hallituskauden aikana.