Valikko Sulje

Lasten Oikeudet ry

Liity mukaan!

Ajankohtaista

Suomiareena keskustelua perhevapaista ja isyydestä

Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämä keskustelu osana Suomiareenaa 16.7.2021. Keskustelua perhevapaista, vuoroasumisesta ja isyydestä. Keskustelussa mukana: Hanna Sarkkinen, sosiaali- ja terveysministeri Petri Kolmonen, puheenjohtaja, Lasten oikeudet ry Markus Lyyra, asiantuntija, Pohjola-Norden ry Lähetys alkaa kohdasta 13:54. https://www.youtube.com/watch?v=Y73WMsCmF_0&feature=emb_imp_woyt ...
Lue Lisää

Koolisti koti-isä? (SuomiAreena)

16 Heinäkuu 2021 kl. 08.30–10.00 Suomi on historiallisen vanhempainvapaauudistuksen edessä. Tutkimusten mukaan suomalaiset isät ovat keskimäärin neljä viikkoa isyysvapaalla yhdeksästä mahdollisesta ja 20% isistä ei pidä ollenkaan isyysvapaata, joihin heillä on oikeus. Uuden perhevapaauudistuksen mallissa päivärahapäiviä voi käyttää siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta, Ruotsissa puolestaan näitä päiviä voi käyttää ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet ry hallituksen järjestäytyminen

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen 10.6.2021. Hallituspäätti edistää tällä hallituskaudelle seuraavia tavoitteita:  Lakimuutos ensisijaisesta vuoroasumisesta, josta voidaan poiketa vanhempien keskinäisellä sopimuksella tai, jos on näyttöä lapseen kohdistuvasta väkivallasta tai laiminlyönnistä elatuksen kohtuullistaminen tai 0 sopimus vuoroasuvilla (varmistetaan, että käsillä oleva lakimuutos viedään maaliin). Elatusta tulisi voida automaattisesti säätää vuosittain katsomalla edellisen vuoden ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet yhdistykselle uusi uljas hallitus!

Tänään La 22.5.2021 pidimme Lasten oikeudet ry yhdistyskokouksen. Paikalla oli yli 30 jäsentä. Mahtavaa aktiivisuutta, joka on yhdistyksen voimavara ja edellytys toiminnan tehokkaaseen hoitamiseen. Paljon kiitoksia osallistujille! Yhdistyskokous päätti yksimielisesti valita seuraavat henkilöt hallitukseen (9). Petri Kolmonen, pj Jake Hakulinen Ismo Uusitalo Johnny Kuoppala Niko Ylänen Timo Jalava Heidi Laine ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet ry mukana kansallisessa kehityshankkeessa

Lasten oikeudet ry on syksystä 2020 alkaen osallistunut kansallisen kehityshankkeen valmisteluun yhdessä muiden järjestöjen, aktiivien ja kansanedustajien kanssa. Olemme edenneet suunnittelussa niin pitkälle, että tarvittava dokumentaatio ja laskelmat on tehty. Ensimmäiset ministeritason keskustelut on käyty. Olemme saaneet ymmärrystä tavoitteillemme ja ensimmäisiä askeleita olemme ottaneet. Seuraavaksi toivomme saavamme rahoituksen noin 2M ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet ry – Yhdistyskokouskutsu La 22.5.2021 klo 12

Lasten oikeudet ry järjestää tänä vuonna yhdistyskokouksen etäkokouksena siten, että yhdistyksen jäsenille lähetetään Teams palaveriin kutsun sähköpostilla. Jos olet kiinnostunut tulemaan uuteen hallitukseen 2021-2022 niin toivomme, että kertoisit hieman itsestäsi ennen varsinaista yhdistyskokousta. Kiinnostuneet voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen ehdolla@lastenoikeudet.fi Meitä kiinnostaa erityisesti tietää sinusta seuraavia asioita. Kuka olet? Miksi olet ...
Lue Lisää

Ensimmäinen jakso (1/6) myytinmurtajista on julkaistu!

Lasten oikeudet yhdistyksellä on hyviä uutisia! Olemme julkaisseet ensimmäisen jakson ”Myytinmurtaja” ohjelmasta Facebook sivuillamme 7.3.2021. Ohjelman tarkoitus on murtaa yleisiä myyttejä Suomessa, jotka estävät Lapsen oikeuksien toteutumisen. Haastattelimme kansainvälisesti tunnettua lapsipsykologia Phd. Malin Bergströmiä. Malin on tullut tunnetuksi erityisesti poikki- ja pitkittäistieteellisestä tutkimuksesta joka keskittyi kokonaisten ikäluokkien tutkimiseen 172.000 lasta ...
Lue Lisää

Hyvää isänpäivää kaikille isille

Isän merkitys lapsen kehitykselle on merkittävä. Tutkitusti isän läsnäolo varhaislapsuudessa ennaltaehkäisee mielen­terveyden oireita lapsen myöhemmällä iällä. Lasten psykologi ja tutkija Malin Bergströmiä on tutkinut 172 000 vuoroasuvaa lasta. Kysyimme häneltä, onko hänen tutkimuksissaan havaintoja, että äidin merkitys lapselle olisi merkittävämpi kuin isän? Hän vastasi, että ei. Sukupuolella ei ole merkitystä lapsen näkökulmasta, ...
Lue Lisää

Huoltokiistaperheiden syrjimiskokemus kysely

Hei, Sinä lapsen vanhempi tai huoltaja, huoltokiistan kokeneena, oletko kokenut eriarvoista kohtelua? Kysely järjestetään yhteis pohjoismaisena yhteistyönä. Suomessa kyselyn järjestää Lasten oikeudet ry suomen kielelle käännettynä. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa eriarvoisuutta, jota kyselyyn vastanneet ovat kokeneet eri toimijoiden kanssa toimiessaan.  Kysely julkaistaan Lasten oikeudet ry:n somekanavilla sekä yhteistyöjärjestöjen sivuilla. Kyselyyn ...
Lue Lisää

Tänään 10.9. vietämme kansainvälistä itsemurhien ehkäisyn päivää

On tutkittua, että parisuhteen päättyminen on menetys, joka voi johtaa itsemurhayritykseen tai vähintään kuolemanajatuksiin. Eniten erovanhemmat kuitenkin kaipaavat lapsiaan, jos joutuvat heistä eroon. Espoon Suurpellossa sattui eroperhetragedia vuonna 2019. Äiti surmasi lapsensa Helsingin käräjäoikeuden väliaikaismääräyksen jälkeen. Vähän ajan perästä hän tappoi itsensä. Kyse oli koulutetusta pariskunnasta, jonka äiti haki vuoroasumista ...
Lue Lisää

LO ry FB:ssä

Yhdistyksen missio ja strategia 2019

Lasten oikeudet ry

Missio

Lasten oikeudet yhdistys edistää lapsen oikeuksia kokonaisvaltaisesti. Erityisesti lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Perustamme näkemyksemme uusimpaan tutkimustietoon sekä YK lapsen oikeuksien sopimukseen. Kritisoimme tapaa sivuuttaa tutkimustieto lasten asioista päätettäessä. Sekä lainsäädännön, että lasten asioissa toimijoiden tulee huomioida lasten oikeudet erityisesti lapsen oikeus molempiin vanhempiin. Tuomme aktiivisesti ongelmakohtia esille jotka loukkaavat lasten oikeuksia ja annamme tukea lainsäädännön sekä sosiaalitoimen kehittämisessä lapsi ystävällisempään suuntaan. Näemme, että sekä tuomareita, että sosiaalityöntekijöitä tulee kouluttaa paremmin huomioimaan tutkimustiedon mukaisesti molempien vanhempien tärkeys lapsen elämässä. Tästä syystä on tärkeää, että koulutuksessa painotetaan, että sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat ehdottavat vanhemmille ensisijaisesti vuoroasumista. Sosiaalityöntekijöiden sekä lastenvalvojien tulee puuttua tiukasti lapselle haitalliseen käytökseen. Haitallinen käytös voi olla vaikka lapsen vieraannuttamista. Lapsen mielipiteen selvittämisessä on käytettävä erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa. Tuomme aktiivisesti ongelmakohtia esille julkisuuteen ja olemme myös valmiita auttamaan jotta lapsiasioita käsiteltäisiin kansallisesti tasapuolisesti. Tämä vaatii yhtenäiset ohjeet, säännöt, prosessit sekä käytännöt. Uskomme, että paremmat prosessit ja käytännöt tukisivat ihmisten oikeudenmukaisempaa kohtelua. Koulutetut tuomarit sekä sosiaalitoimi tulee toimia moraalisesti oikein ja tasapuolisesti molempia vanhempia kohtaan. Jos ongelmia kuitenkin esiintyy niin lasten asioista päättävät henkilöt tulee saattaa vastuuseen. Lapsen oikeutta vanhempiin rikkovat henkilöt tulee saattaa edesvastuuseen, jos asiassa ei ole painavia perusteita. Lasten asioista päätettäessä vallalla olevista huoli ja käsitys kulttuurista on päästävä eroon. Viranomaisilta tulee vaatia näyttöä perusteidensa tueksi. Tulemme painottamaan selkeän lainsäädännön sekä sosiaalitoimen käytäntöjen tärkeyttä lapsiasioista päätettäessä. Tulemme myös oikaisemaan virheellistä tietoa sekä asenteita jotka liittyvät lapsen hyvinvointiin erityisesti erolapsien osalta.

Strategia 2019

Vuoroasuminen tulee olla kansallinen normi

Kansainvälinen tutkimustieto on lähes yksimielinen, että lapsen hyvinvoinnin kannalta vuoroasuminen ja lapsenoikeus ylläpitää suhdetta molempiin vanhempiin on lapsen kannalta paras vaihtoehto. Vain näyttöön perustuvista syistä on mahdollista poiketa tästä normista. Näitä syitä ovat lapseen kohdistuva väkivalta tai laiminlyönti. Väkivalta syytökset tulee käsitellä rikosoikeudessa, eikä lapsen huoltajuudesta päätettäessä. Vallalla oleva käsitys, että vuoroasuminen ei sopisi riitaisille vanhemmille tai pienille lapsille on tutkimustiedon vastaista joka on syytä korjata. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen hallitus edistää ns. kahden kodin mallia. Oikeusministeriön työryhmä on esittänyt, että vuoroasumiseen rinnastettaisiin perheet joissa lapsi asuu vähintään 40% ajastaan vanhemman luona. Tämä on toisin, kuin kansainvälinen määritelmä vuoroasumisesta, joka on 35%. Suomen tulee noudattaa 35% sääntöä jotta suuriosa perheistä eivät jäisi parannuksen ulkopuolelle.

Viranomaisiin sekä päättäjiin vaikuttaminen (strategiaryhmä)

o   Kuukausikirjeet päättäjille, viranomaisille sekä medialle

o   Kyselyt ja tulosten jakaminen

o   Uuden lapsenhuoltolain vaikutusten seuranta (tulee voimaan 1.12.2019) erityisesti vuoroasumisen osalta.

Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen (strategiaryhmä, markkinointiryhmä)

o   Lehtikirjoittelu

o   Videot

o   Asiantuntija haastattelut

o   Media esiintyminen

Lasten oikeudet ry tunnetuksi tekeminen (markkinointiryhmä)

o   Kampanjat

o   Sosiaalinen media

o   Muut tapahtumat

o   Julkisuuden henkilöt sekä kummit toiminnan tueksi

Jäsenmäärän kasvattaminen 200 jäseneen (koko hallitus)

o   Ensimmäisenä toimintavuonna ei kerätä jäsenmaksua

Varainkeruun aloittaminen (varainkeruuryhmä)

o   Lasten oikeudet ry tuotekauppa

o   Avustushakemukset (jos mahdollista hakea ensimmäisenä toimintavuotena)

o   Lastentapahtumat

o   Sponsorit

Keinot

Työryhmät tulevat tarkentamaan keinoja hallituskauden aikana.