Valikko Sulje

Raportti Malagan ICSP-konferenssista 2-3 joulukuuta 2019

International Council on Shared Parenting (ICSP) järjesti 2-3 joulukuuta 2019 konferenssin Malagassa, Espanjassa, johon minulla oli ilo osallistua. Tämän konferenssin pääasiallisena teemana oli yhteishuoltajuus, mutta sen aikana käsiteltiin monia muitakin lasten ja vanhempien oikeuksiin liittyviä asioita, kuten vieraannuttamista, lapsen etua, ja kansallista lastensuojelulainsäädäntöä ympäri maailmaa.

 

Koska konferenssin tapahtumapaikka oli Espanjassa, paikalla oli suuri määrä espanjalaisia asiantuntijoita, ja espanjalainen lastensuojelulaki oli näin ollen monen puheenvuoron aiheena. Yhteishuoltajuus on verrattain uusi ilmiö Espanjassa, mutta on yleistynyt nopeasti lyhyessä ajassa. Syynä tähän muutokseen eivät ole lakiuudistukset, vaan tuomioistuinten kehittyvä lain tulkinta ja muuttuvat asenteet vanhemmuuteen ja lapsen etuun liittyen. On kuitenkin tärkeä huomata, että Espanjan eri kuntien välillä on suuria eroja tämän käytännön toteuttamisessa.

 

Toinen maa, jonka järjestelmä oli tärkeässä osassa konferenssin aikana, oli Filippiinit. Filippiinejä edustavat asiantuntijat olivat konferenssin kunniavieraina johtuen maan aikaisemmasta yhteistyöstä ICSP:n toiminnassa. Konferenssin ensimmäinen puheenvuoro koski nimenomaan Filippiinien lastensuojelulainsäädäntöä ja sen eroja Espanjan järjestelmään.

 

Konferenssissa käytiin kuitenkin läpi lasten oikeuksia hyvin laaja-alaisesti, ja sitä tarkasteltiin monesta eri tieteellisestä näkökulmasta. Lapsen etu oli ymmärrettävästi tärkeä teema, joka toimi perustana muulle keskustelulle. Yhteishuoltajuutta käsiteltiin monelta eri taholta, ja siihen liittyviä vaikeuksiakin tuotiin esille: esimerkkejä tästä olivat yhteishuoltajuuden taloudelliset vaikutukset, esimerkiksi verottamiseen liittyvät monimutkaisuudet.

 

Yhteishuoltajuuteen liittyvien etujen yhteydessä tanskalainen Jesper Lohse mainitsi, että yhteishuoltajuuden ja -asumisen hyödyistä on huomattavasti näyttöä, ja muistutti, että isien ja äitien tasa-arvoisuus palvelee lapsen etua. Tieteelliseen näyttöön liittyen tuli kuitenkin myös varoitus Lluis Flaquerilta, joka nosti esille, että jopa Euroopan unioniin kuuluvien maiden kesken on vaikea tehdä vertailuja yhteisasumiseen liittyen, koska tiedot ovat monimuotoisia ja kerätty poikkeavin tavoin.

 

Myös vieraannuttaminen esiintyi monen asiantuntijan puheissa. Se oli jokseenkin tunteita herättävä aihe, josta muun muassa väiteltiin yhdessä vaiheessa yleisön ja paneelin kesken, ja varsinkin yleisössä esiin nostetuille huomioille annettiin innokkaasti aplodeja. Myöhemmin Edward Kruk, yksi ICSP:n järjestäjistä, puhui vieraannuttamisen perusteista tarkemmin. Hänen puheeseensa vedottiin myös myöhemmin konferenssin aikana.

 

Kaiken kaikkiaan lasten suojelu on noussut keskeiseksi tavoitteeksi ympäri maailmaa. Tämä nostettiin esiin konferenssin aikana, ja kiteytettiin myös sen loppupuheessa. Malagan konferenssi ei tarjonnut ainoastaan paljon tietoa yhteishuoltajuudesta tehdystä tutkimuksesta, mutta myös loistavan yleiskatsauksen lasten oikeuksien nykytilanteesta monen eri maan ja tiedekunnan näkökulmasta.

 

Tapio Koivula

Lasten oikeudet ry

hallituksen jäsen