Valikko Sulje

Pohjoismaisen yhteishuoltajuuskyselyn tulokset esiteltiin ICSP konferenssissa Ateenassa 5.5.2023

Lasten oikeudet ry yhteistyössä muiden Pohjoismaiden johtavien lapsi- ja isäjärjestöjen kanssa toteutti yhteishuoltajuuskyselyn, johon vastasi 3500 isää. Kyselyyn tuli vastauksia eniten suomalaisilta iseiltä. Olemme jakaneet kyselyä omilla sivuillamme sekä some kanavilla. Tämän lisäksi kyselyä on jaettu suurien kaupunkien Facebook ryhmissä.

Kyselyn tuloksista selviää, että suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää Pohjoismaista.

Tanskan Far Förening järjestön puheenjohtaja Jesper Lohsen esitteli kyselyn tuloksia kansainvälisessä International Council of Shared parenting (ICSP) konferensissa, joka järjestettiin tänä vuonna Ateenassa 5-6.5.2023.

Jesper Lohsenin esitys ICSP konferenssissa

Muutamia pääkohtia esityksestä.

– 10% lapsista on menettänyt yhteyden isäänsä pohjoismaissa vaikka tiedämme isän merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle merkittävänä.
(noin 100.000 suomalaista lasta elää ilman isäänsä).
– 50% iseistä on kokenut lapsen huoltoon liittyvää väkivaltaa, joka on sitä yleisempää mitä vähemmän lapsi viettää aikaa isän kanssa.
– Suurinosa väkivallasta (yli 85%) on psykologista väkivaltaa kuten perättömiä syytöksiä isästä ja isän huonoksi leimaamista.
– 81% iseistä on menettäneet joko kokonaan tai osittain luottamuksen viranomaisiin.
– Syrjinnän vuoksi yli 30% iseistä on ollut itsemurha-ajatuksia.
– Suurimpia ongelmia tuottaa epätasainen luonaoloaika vanhempien välillä.
– Isät kokevat, että suurin ongelma on laillisten oikeuksien puuttuminen omaan lapseen.

Yhteishuoltajuuskyselyn tulokset

Lainsäädäntöä tulee muuttaa lähtökohtaiseksi vuoroasumiseksi, jotta lapsen oikeus molempiin vanhempiin toteutuisi sekä perheiden ja lasten hyvinvointi paranisi. Lakimuutoksesta on vain hyviä kokemuksia maista missä sellainen lainsäädäntö on tällä hetkellä.

Euroopan neuvoston suositus 2079 (2015)
Phd. Malin Bergströmin haastattelu 9.3.2021
Vuoroasumistutkimukset

Esityksen lopussa Jesper Lohsen esittelee oikeuskannetta isien syrjinnästä tanskalaisia vastuuministereitä vastaan. Kansallisen oikeusprosessin läpikäynnin jälkeen tapaus viedään Strassbourgiin Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi (EIT).