Valikko Sulje

Lasten oikeudet ry yhdistyskokous To 20.4.2023 klo 18.00

Lasten oikeudet ry järjestää yhdistyskokouksen Teams kokouksena To 20.4.2023 klo 18.00.

Olemme lähettäneet kokouskutsun jäsenillemme. Jos haluat tulle jäseneksemme tai ilmoittautua hallitukseen ehdolle niin

toivoisimme vapaamuotoisen hakemuksesi 13.4.2023 mennessä osoitteeseen info@lastenoikeudet.fi.

Yhdistyskokouksen esityslista.

1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;
9. Valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja/tilintarkastaja.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Tervetuloa!

Lasten oikeudet ry