Valikko Sulje

Lasten oikeudet ry on tehnyt kansalaisaloitteen ”Lapsen edun kirjaaminen lakiin ja määritteleminen oikeusministeriön asetuksella”

”Lapsen etu” on sanapari, jolla on yhtä monta merkitystä kuin sitä käyttävää viranomaistakin. Lapsen edulla perustellaan mitä tahansa päätöksiä, kertomatta kuitenkaan miten nuo päätökset oikeasti ovat lapsen edun mukaisia. Lapsen edun arvioinnissa on kaikilla mittareilla puutteita, eikä arviointia tehdä johdonmukaisesti ja lapsen oikeusturvaa kunnioittaen – koska lapsen etua ei ole määritelty eikä sitä ole kirjattu lakeihin tai asetuksiin.

LO:n kansalaisaloite pyrkii korjaamaan tätä epäkohtaa. Lapsen oikeudet tulee saattaa viranomaisia ja oikeusistuimia velvoittavaksi niin, että niitä arvioidaan ja noudatetaan johdonmukaisesti. Päätöksissä tulee selvästi tuoda esille, miten lapsen etua on arvioitu ja miksi päätös on lapselle paras vaihtoehto.

Tässä tekstissä esitellään aloite vain pääpiirteissään, sillä aloitepalveluun menevät perustelut olisivat liian pitkät blogitekstiin. Perusteluissaan kansalaisaloite esittelee lapsen edun merkitystä kaikissa lapsia koskevissa viranomaismenettelyissä ja oikeuskäytännössä sekä nykytilaa, jossa lapsen oikeuksien sopimus sivuutetaan ja lasten oikeuksien komitean huomautukset tai tutkimustieto jäävät huomioimatta. Lapsen edusta ja oikeuksista kirjoitetaan ja puhutaan paljon, mutta konkreettisia toimia on vähän.

Kansalaisaloite pyrkii nimenomaan saamaan konkretiaa lapsen etuun, niin ettei sen sisältöä tarvitsi arvailla ja sen käyttö universaalina perusteluna huonoille päätöksille loppuisi.

Arvostamme suuresti, jos allekirjoittaisitte erittäin tärkeän aloitteen ja jakaisitte aloitettamme omilla sivuillanne ja eri ryhmissä!

Kansalaisaloitteemme löydät täältä.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9258