Valikko Sulje

Julkaisut

Isät ovat valtavan tärkeitä

Tiedämme, että isät ovat yhtä tärkeitä lapsille, kuin äidit. Tässä asiassa olemme yksimielisiä, mutta missä ovat teot isyyden arvostuksen eteen. Tutkimuksista ja tilastoista selviää, että isättömyyden vaikutukset lapsiin ovat dramaattiset. Ilman biologista isäänsä kasvaneilla nuorilla on huomattava riski joutua vankilaan, syrjäytyä, jäädä ilman korkeakoulututkintoa, tulla teininä raskaaksi, alkoholisoitua tai kärsiä mielenterveyden ongelmista.

Tulemme julkaisemaan 17.11.2022 pohjoismaisen syrjimiskokemuskyselyn tulokset. Suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää kaikista pohjoismaista. Vastauksen antaneista 81% on menettänyt luottamuksen viranomaisiin ja 45% on kokenut syrjintää usein. Isät toivovat eniten saavansa laillisia oikeuksia omaan lapseensa ja mahdollisuuden viettää tasapuolisesti aikaa lapsensa kanssa.

Tutkimuksista ja tilastoista selviää, että isättömyyden vaikutukset lapsiin ovat dramaattiset.

Lähtökohtainen vuoroasumislaki on ollut Belgiassa vuodesta 2006, jonka vaikutuksesta perheiden ja lasten hyvinvointi parani ja huoltajuusriitojen määrä laski merkittävästi. Yhdysvaltojen osavaltiot yksi toisensa jälkeen ovat muuttaneet lainsäädäntöä lähtökohtaiseksi vuoroasumiseksi laajojen vuoroasumistutkimusten kannustamana. Euroopan neuvoston suositusta (2015) vuoroasumisen edistämisestä ja isien parempaa huomioimista ei mikään jäsenvaltioista vastustanut. Vuoroasumisen hyödyt ovat kiistattomat ja lapset joiden vanhemmat ovat riitaisia hyötyvät eniten vuoroasumisesta lisääntyneenä emotionaalisen turvallisuudentunteena molempiin vanhempiin.

Suomessa yli 100.000 lasta elää ilman biologista isäänsä. Merkittävä osuus lapsista on jäänyt isättömiksi viranomaisten ratkaisujen vuoksi. Äidit saavat lähihuoltajuuden 85-87% todennäköisyydellä ja melko yleinen ratkaisu on antaa isälle lapsen tapaamisoikeus joka toinen viikonloppu. Tällaisilla ratkaisuilla vahingoitetaan isän ja lapsen suhdetta merkittävästi ja pysyvästi.

Toivotaan viisautta päättäjillemme korjata näin merkittävä epäkohta ja toivotan kaikille iseille hyvää isänpäivää. Olette valtavan tärkeitä.

Lasten oikeudet ry

Puheenjohtaja

Nurmijärven uutiset 13.11.2022
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/5495774

Isättömyyden vaikutuksista poikiin

Isättömyyden vaikutuksista lapsiin löytyy tutkimuksia eri maista. Tutkimusten johtopäätökset ovat yhtäläiset. Amerikkalaisen Institute for family studies johtopäätelmät isättömyyden vaikutuksista poikiin. Suomessa erityisesti pojat suoriutuvat heikosti koulussa. Tyttöjen ja poikien oppimiserot ovat OECD maiden suurimmat.

– Nuoret miehet, jotka kasvoivat biologisen isänsä kanssa, valmistuvat yli kaksi kertaa todennäköisemmin korkeakoulusta 20-vuotiaana verrattuna ilman biologista isäänsä kasvaneisiin.

– Nuoret miehet, jotka eivät ole kasvaneet biologisen isänsä kanssa, ovat huomattavasti todennäköisemmin joutilaina 20-30 vuoden iässä.

– Nuoret miehet, jotka eivät ole kasvaneet isänsä kanssa kotona, ovat noin kaksi kertaa todennäköisemmin viettäneet aikaa vankilassa noin 30-vuotiaana.

Kipeimpiä kohtaloita vanhempana on joutua vieraannutetuksi lapsestaan. Suomessa valta annetaan tyypillisimmin osapuolelle, joka esittää itselleen yksinhuoltoa tai vähintään lähes kaikkea hoitoaikaa. Kelan vuoden 2020 kyselytutkimuksen mukaan 62 % äidin luona asuvista erolapsista näkee isäänsä enintään neljänä yönä kuussa; 29 % harvemmin kuin yhtenä yönä.

Olemme tehneet isien syrjinnästä kantelun YK Ihmisoikeusneuvostolle ja vaatineet valtioneuvostoa puuttumaan syrjintään.

http://www.lastenoikeudet.fi/valitus-yk-ihmisoikeusneuvostolle-isien-ja-lasten-syrjinnasta/
http://www.lastenoikeudet.fi/vetoamme-valtioneuvoston-ministereihin-ja-etenkin-sen-vastuuministereihin-isien-ja-lasten-syrjinnan-lopettamiseksi/

Ratkaisuksi olemme tarjonneet Euroopan neuvoston suositusta jäsenmailleen lapsenhuoltolain muuttamiseksi lähtökohtaiseksi vuoroasumiseksi sekä puuttumista vieraannuttamiseen.

http://www.lastenoikeudet.fi/vuoroasuminen-lakiin-tutkimusten-ja-euroopan-neuvoston-suosituksen-mukaisesti/

Lasten oikeudet ry

Vieraannuttamisen vastainen päivä 25.4.

Kansainvälistä vieraannuttamisen vastaista päivää vietetään 25.4.

Vieraannuttaminen on sitä, kun toinen vanhempi tahallisesti pyrkii kadottamaan toisen vanhemman lapsen elämästä. Vieraantuminen on sitä, kun yhteys toiseen vanhempaan katoaa. Vanhemmasta tulee vieras. Meillä tämän mahdollistaa ennen kaikkea Suomen lainsäädäntö.

Katso mitä parisuhdeterapeutti Jonna Närhi kertoo vieraannuttamisen vaikutuksista lapseen.

Arviosta riippuen vuosittain 600-3000 erolasta joutuu vanhempansa vakavan henkisen väkivallan kohteeksi. Vanhemmista n. 75% kokee tilanteessa vakavaa traumaperäistä häiriötä. Epätasaisesta luonaoloajasta ja yhden kodin mallin vuoksi noin 30% erolapsista vieraantuu toisesta vanhemmasta, joka nousee 37%, jos vanhempi aloittaa uuden parisuhteen. Isättömyydestä tiedämme, että se aiheuttaa lapselle psykosomaattisia oireita.

Kelan vuoden 2020 kyselytutkimuksen mukaan 62% äidin luona asuvista erolapsista näkee isäänsä enintään neljänä yönä kuussa; 29% harvemmin kuin yhtenä yönä.

Lasten oikeudet ry:n tavoitteena on lähtökohtainen vuorovanhemmuus. Tämä tarkoittaa sitä, että erotilanteessa lapsi saa viettää yhtä paljon aikaa molempien vanhempiensa kanssa.

Lue lisää vuoroasumisen hyödyistä.

Vuoroasuminen lakiin tutkimusten ja euroopan neuvoston suosituksen mukaisesti

Kevät terveisin

Lasten oikeudet ry

Tarvitsemme apuasi!

Olemme käyneet keskusteluja eri puolueiden kanssa lapsenhuoltolain muuttamiseksi lähtökohtaiseksi vuoroasumislaiksi laajan tutkimustiedon ja euroopan neuvoston suosituksen 2079 (2015) mukaiseksi. Olemme edenneet keskusteluissa, mutta tarvitsemme apuasi vakuuttamaan kansanedustajat lakimuutoksen tarpeellisuudesta. Monella puolueella on kesäkuussa puoluekokous, jossa päätetään puolueohjelmasta seuraaviin eduskuntavaaleihin. Siksi asialla on kiire.

Löydät kansanedustajien yhteystiedot täältä.
Kansanedustajat aakkosjarjestyksessa

Olemme keskusteluissa tuoneet esille nykyaikaisen laajan tutkimustiedon ja euroopan neuvoston suosituksen 2079 (2015). Vuoroasuminen lakiin
Viimeisin päätös lain muuttamiseksi saatiin Länsi-Virginiassa 31.3.2022. Laki on voimassa myös Kentuckyssa ja Arizonassa. Belgiassa lakimuutos vuonna 2006 vähensi huoltajuusriitoja merkittävästi sekä lisäsi lasten ja perheiden hyvinvointia. Norjassa kolmen puolueen puolueohjelmassa on kirjaus lain muuttamiseksi. Todennäköisesti neljäskin puolue ottaa tavoitteen ohjelmaansa.
Länsi-Virginia liittyi mukaan lähtökohtaiseen vuoroasumiseen

Nykyinen lapsenhuoltolaki, joka tuli voimaan 1.12.2019 ei ole vähentänyt huoltajuusriitoja.
Uudistunut laki ei vähentänyt huoltajuusriitoja

Pyydämme teitä ottamaan yhteyttä kansanedustajaanne ja kertomaan omista kokemuksistanne nykyisestä lapsenhuoltolaista ja saamastanne päätöksestä. Voisitte kertoa esimerkiksi seuraavanlaisia asioita.

– Jos päätöksenne ei ole mielestänne lapsen edun mukainen niin millä tavalla se ei ole?
– Oletko kokenut, että viranomaiset ovat toimineet puolueettomasti ja tasapuolisesti?
– Millainen vaikutus sinuun ja lapseen on ollut tuomioistuimen päätöksellä?
– Oletko kokenut syrjintää viranomaisten taholta ja millaista?
– Kuinka paljon rahaa olet käyttänyt tai menettänyt, jotta lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa toteutuisi?
– Oletko kokenut vieraannuttamista, millaista ja onko se vaikuttanut suhteeseesi omaan lapseen?

Meillä on yhteinen vastuu lastemme hyvinvoinnista ja heidän tulevaisuudesta. Siksi olisimme kiitollisia kaikesta avusta jonka teiltä saamme!

Ystävällisin terveisin

Lasten oikeudet ry

Lasten oikeudet ry saanut uuden hallituksen!

Yhdistyskokouksessa 5.4.2022 valittiin Lasten oikeudet yhdistykselle uusi hallitus. Hallitus myös järjestäytyi heti yhdistyskokouksen jälkeen. Hallituksessa on erittäin monipuolista ja soveltuvaa osaamista ja lujaa tahtoa tehdä muutos lasten ja perheiden parhaaksi. Tavoitteemme ei ole sen vähempi, kuin saada lähtökohtainen vuoroasumislaki Suomeen laajojen kansainvälisten tutkimusten ja euroopan neuvoston suosituksen mukaisesti.

Hallitus järjestäytyi seuraavasti.

Petri Kolmonen, puheenjohtaja
Jake Hakulinen, varapuheenjohtaja
Ari Auer, rahastonhoitaja
Jani Hohenthal, sihteeri/ jäsenasiat
Esa Puhakka, strategiavastaava
Kim Koskinen, lapsi- ja perhevastaava
Eliel Arkki, viestintävastaava
Johnny Kuoppala, hallituksenjäsen

Hallituksen yhteystiedot.
http://www.lastenoikeudet.fi/yhteystiedot/

Yhdistyskokouksessa päätimme pitää jäsenmaksun ennallaan 20€/ vuosi. Ensimmäisenä kalenterivuotena uuden jäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Päätimme myös kolmen työryhmän perustamisesta ja nimesimme työryhmille vastuuhenkilöt.

Strategia työryhmä – Esa Puhakka
Viestintä työryhmä – Eliel Arkki
Rahoitus työryhmä – Jake Hakulinen

Paljon onnea valituille!

Lasten oikeudet ry