Valikko Sulje

Isättömyys vaikuttaa koulukiusaamiseen sekä nuorten väkivaltaiseen käytökseen

Isättömyys jättää valitettavasti jälkensä. Julkisuudessa on käyty keskustelua lisääntyneestä koulukiusaamisesta sekä nuorten väkivaltaisesta käytöksestä. Yhdistyksenä yhdymme tähän huoleen, mutta haluaisimme myös muistuttaa niistä tekijöistä jotka laajan tutkimuksen mukaisesti aiheuttavat riskejä nuorten käytökselle tai mielenterveydelle. Tiedämme tutkimuksista, että isättömyys aiheuttaa lapselle moninaisia ongelmia. Tutkijoiden piirissä on laaja konsensus, että isättömyys lisää lapsen riskiä koulusta putoamiselle, rikosten tekemiselle, itsemurhille, köyhyydelle, teiniraskaudelle, alkoholin ja huumeiden käytölle, käytöshäiriöille, mielenterveydenongelmille, huonolle itsetunnolle, raiskauksien tekemiselle ja vihanhallintaongelmille. 

Isättömyyden vaikutuksista on paljon tutkimusta

Myöskin suomalaisissa tutkimuksissa ja kirjoituksissa korostuu kuinka isä ja äiti ovat yhtä tärkeitä lapsen sekä nuoren kehitykselle. Kuitenkin, jos katsotaan tilastoja, niin isän merkitystä edelleen vähätellään vaikka isät viettävät äitejä enemmän aikaa lasten kanssa ydinperheessä. Isät haluaisivat olla enemmän lastensa kanssa myös eron jälkeen. Tähän ei kuitenkaan anneta mahdollisuuksia.

Kelan tutkimuksessa (Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva, 2020) selvitettiin lasten vuoroasumiseen yleisyyttä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 2 156 lähivanhempaa ja 1 293 etävanhempaa. Lähivanhempien vastausaste oli 32 prosenttia ja etävanhempien 20 prosenttia. Lähivanhemmista 91 prosentteja oli äitejä, ja 9 prosenttia isiä. Etävanhemmista 30 prosenttia oli äitejä ja 70 prosenttia isiä. Väestötietojen perusteella (Kelan muodostama rekisteriaineisto) 84 prosenttia lähivanhemmista on äitejä ja 16 prosenttia isiä, etävanhempien kohdalla prosenttiosuudet ovat päinvastaiset.

  • Lähivanhempien vastausten mukaan 20 prosenttia lapsista ei viettänyt öitään lainkaan toisen vanhempansa luona, etävanhempien vastausten mukaan tämä ’yksinomaan lähivanhemman luona asuvien lasten’ osuus oli kahdeksan prosenttia.
  • Vähintään 15 yötä etävanhemman luona öitään vietti lähivanhempien mukaan 14 prosenttia lapsista (etävanhemmat: 31 %).
  • Varsin tavanomainen oli järjestely, jossa lapsi vietti kuukaudesta keskimäärin 1–4 yötä etävanhemman luona – tyypillisesti kyse oli järjestelystä, jossa lapsi oli etävanhemman luona joka toinen viikonloppu.
  • Lähivanhemmista 31 prosenttia (etävanhemmat: 23 %) ilmoitti etävanhemman luona vietettyjen öiden lukumääräksi keskimäärin 1–4 yötä kuukaudessa.

Oikeuksien päätökset lisäävät isättömyyttä

Tutkimuksen mukaan Valkama-Litmala 2006 (Oikeuspoliittinentutkimuslaitos) käräjäoikeuden ensi päätöksellä lähihuoltajuus annettiin isälle 13% ja äidille 87%. International Council on Shared parenting (ICSP), jonka jäsen olemme, veti yhteen kuudennessa vuosittaisessa konferenssissa edellisten vuosien tutkimusten tulokset ja totesi mm. seuraavasti:

”Jaettua vanhemmuutta puoltavia tutkimuksia on jo siinä määrin, että todistetaakan pitäisi olla niillä, jotka vastustavat sitä, eikä niillä, jotka puoltavat sitä”.

Isättömyyden vaikutuksista koulukiusaamiseen löytyy tietoa myös suomalaisesta opetusmateriaalista sekä sosiaali ja terveysalan tietopalvelusta. Näin kirjoittaa Professori Christina Salmivalli, joka on tutkinut pitkään koulukiusaamista.

Esimerkiksi rajojen puute, lapsen alistaminen tai tunnekylmä suhtautuminen lapseen sekä isän poissaolo tai hänen etäinen suhteensa lapseen olivat kiusaajille tyypillisempiä kuin lapsille, jotka eivät kiusanneet toisia”.

Yhdysvalloissa vakavaan ongelmaan on puututtu, ja nyt jo 5 osavaltiota on muuttanut lainsäädäntöä lähtökohtaiseksi vuoroasumiseksi laajojen tutkimusten, suositusten (Euroopan neuvoston suositus 2079) ja hyvien kokemusten mukaisesti. Tutkimusten mukainen lainsäädäntö on lisännyt lasten ja perheiden hyvinvointia, vähentänyt vanhempien riitaisuuksia sekä vähentänyt valtion kuluja.

Vaadimme päättäjiä sekä viranhaltijoita kunnioittamaan lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa, ja lopettamaan tavallisten isien ja lasten syrjinnän ihmisoikeussopimusten ja perustuslain vastaisina sekä muuttamaan lainsäädäntöä tukemaan lasten ja perheiden hyvinvointia. 

Tanskassa jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset ovat johtaneet sosiaaliministeriön ja pääministerin kanslian haastamiseen oikeuteen.

 

Mikäli puollat lähtökohtaisen vuoroasumislain käyttöönottoa Suomessa, ja haluat edistää sen toteutumista, liitythän jäseneksemme. Täytä jäsenhakemus.

Lasten oikeudet ry