Valikko Sulje

Isättömyyden vaikutuksista poikiin

Isättömyyden vaikutuksista lapsiin löytyy tutkimuksia eri maista. Tutkimusten johtopäätökset ovat yhtäläiset. Amerikkalaisen Institute for family studies johtopäätelmät isättömyyden vaikutuksista poikiin. Suomessa erityisesti pojat suoriutuvat heikosti koulussa. Tyttöjen ja poikien oppimiserot ovat OECD maiden suurimmat.

– Nuoret miehet, jotka kasvoivat biologisen isänsä kanssa, valmistuvat yli kaksi kertaa todennäköisemmin korkeakoulusta 20-vuotiaana verrattuna ilman biologista isäänsä kasvaneisiin.

– Nuoret miehet, jotka eivät ole kasvaneet biologisen isänsä kanssa, ovat huomattavasti todennäköisemmin joutilaina 20-30 vuoden iässä.

– Nuoret miehet, jotka eivät ole kasvaneet isänsä kanssa kotona, ovat noin kaksi kertaa todennäköisemmin viettäneet aikaa vankilassa noin 30-vuotiaana.

Kipeimpiä kohtaloita vanhempana on joutua vieraannutetuksi lapsestaan. Suomessa valta annetaan tyypillisimmin osapuolelle, joka esittää itselleen yksinhuoltoa tai vähintään lähes kaikkea hoitoaikaa. Kelan vuoden 2020 kyselytutkimuksen mukaan 62 % äidin luona asuvista erolapsista näkee isäänsä enintään neljänä yönä kuussa; 29 % harvemmin kuin yhtenä yönä.

Olemme tehneet isien syrjinnästä kantelun YK Ihmisoikeusneuvostolle ja vaatineet valtioneuvostoa puuttumaan syrjintään.

http://www.lastenoikeudet.fi/valitus-yk-ihmisoikeusneuvostolle-isien-ja-lasten-syrjinnasta/
http://www.lastenoikeudet.fi/vetoamme-valtioneuvoston-ministereihin-ja-etenkin-sen-vastuuministereihin-isien-ja-lasten-syrjinnan-lopettamiseksi/

Ratkaisuksi olemme tarjonneet Euroopan neuvoston suositusta jäsenmailleen lapsenhuoltolain muuttamiseksi lähtökohtaiseksi vuoroasumiseksi sekä puuttumista vieraannuttamiseen.

http://www.lastenoikeudet.fi/vuoroasuminen-lakiin-tutkimusten-ja-euroopan-neuvoston-suosituksen-mukaisesti/

Lasten oikeudet ry