Valikko Sulje

Strategiakyselyn tulokset

Kiitoksia strategiakyselyyn vastanneille!

Saimme kyselyyn liittyen aikavälillä 28.2-3.3.2020 yhteensä 13 vastausta. Kyselyyn voi vielä vastata alla olevasta linkistä 15.3.2020 saakka. 

https://www.surveymonkey.com/r/DMR79B9

Käsittelemme vastaukset facebookin strategia työryhmässä joka löytyy yhdistyksen omilta sivuilta (https://www.facebook.com/lastenoikeudetry). Pyydä liittymistä niin pääset mukaan keskusteluihin.

https://www.facebook.com/groups/347703459268090/

Lopputuotoksena on yhdistyksen strategia jota tulemme noudattamaan, kun uusi hallitus on valittu.

Päätelmiä kyselyn tuloksista lyhyesti:

  • Lasten oikeudet yhdistys tulisi profiloitua yhtälailla sekä ihmisoikeus-, että yhteiskunnallisena vaikuttaja järjestönä
  • Yhdistyksen onnistumisen mittaamiseen käytettäviä mittareita tulisi mitata monipuolisesti. Näistä tärkeimmät viranomaiskontaktien, lehtikirjoitusten, tv esiintymisten, työryhmien, kumppaneiden, some seuraajien, tapahtumien, videoiden sekä jäsenten määrä.
  • Ylivoimaisesti tärkeimpänä strategisena osa-alueena kyselyyn vastanneet pitivät yhteiskunnallista vaikuttamista
  • Yhdistyksen selkeänä vahvuutena pidettiin asiantuntevuutta. Seuraavaksi eniten erottautumista muista yhdistyksistä.
  • Yhdistyksen tärkeimpänä kehityskohteena pidettiin tunnettavuuden lisäämistä.
  • Yhdistys tulisi olla tunnettu yhteiskunnallisena vaikuttajana. Seuraavaksi eniten sai vastauksia positiivinen mielikuva, asiantuntevuus ja näkyvyys.
  • Tärkeimpänä strategisena keinona päästä tavoitteisiin on lehtikirjoittelu ja tv esiintymiset. Seuraavaksi tärkeimpinä keinoina pidettiin some markkinointia ja aktiivista jäsenhankintaa.
  • Kommenteissa huomioitiin mm. seuraavia asioita. ”työtä lapsen kuulemisen edistämiseen”, ”vuoroasumisen edistäminen”, ”elatusmaksujen kohtuullistaminen”, ”lasten henkisen hyvinvoinnin edistäminen”, ”tarinoiden kertominen videoilla/ podcasteilla”, ”lasten oikeuksien toteutumisen valvonta”, ”konkreettisia keinoja lasten oikeuksien sekä lasten ja vanhempien hyvinvoinnin toteutumiseen”

Strategia kyselyn tulokset alla olevasta linkistä.

Strategia kyselyn tulokset