Lasten oikeudet ry järjestää yhdistyskokouksen Ti 5.4.2022 klo 18. 

Järjestämme kokouksen Teamsin välityksellä.

Jos olet kiinnostunut asettumaan ehdolle seuraavaan hallitukseen niin toivoisimme sinun ilmoittavan siitä meille 22.3.2022 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella. Toivoisimme, että kertoisit hieman itsestäsi ja miten voisit auttaa yhdistystä. Meille yhdistyksenä on tärkeää löytää aktiivisia hallitusjäseniä, jotka ovat sitoutuneita yhdistyksen toimintatapoihin ja tavoitteisiin.  Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sekä kuvasi sähköpostilla osoitteeseen ehdolla@lastenoikeudet.fi.

Jos haluat osallistua kokoukseen niin ilmoitathan siitä meille 22.3.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@lastenoikeudet.fi niin lähetämme sinulle Teams linkin, jolla voit osallistua kokoukseen. Olemme lähettäneet jäsenillemme Teams linkin.

Yhdistyskokouksen esityslista:

1 Kokouksen avaus
2 Todetaan läsnäolijat, valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä
tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus (toimintakertomus) ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
vastuuvelvolliselle
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen säännöt:
http://www.lastenoikeudet.fi/yhdistyksen-saannot/

Toimintakertomus 2021-2022

Lasten oikeudet ry Toimintakertomus 2021-2022

 

Tervetuloa!

Lasten oikeudet ry