Lasten oikeudet ry Toimintakertomus 2021-2022

 

Lasten oikeudet ry

Nurmijärvi 

http://www.lastenoikeudet.fi

Y-Tunnus 3083277-2

 

YLEISTÄ

Lasten oikeudet yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä on 18.12.2018.

Lasten oikeudet yhdistys edistää lapsen oikeuksia kokonaisvaltaisesti. Erityisesti lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Perustamme näkemyksemme uusimpaan tutkimustietoon sekä YK lapsen oikeuksien sopimukseen. 

 

HALLITUS 

Hallitus valittiin yhdistyskokouksessa 22.5.2021. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:

Puheenjohtaja Petri Kolmonen (valittu yhdistyskokouksessa)

Varapuheenjohtaja Ismo Uusitalo  

Sihteeri Jake Hakulinen

Rahastonhoitaja Heidi Laine

Yhteiskuntavastaava Johnny Kuoppala

Markkinointivastaava Niko Ylänen

Hallitusjäsen Ilir Durmishaj

Koulutusvastaava Osmo-Matias Ojanen (23.11.2021 saakka)

Hallitusjäsen Timo Jalava (25.7.2021 saakka)

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.5.2021. Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhdeksän (9) kertaa. 

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 97 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 16.

TALOUS

Yhdistyksen talous on vakaa, koska yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä muita säännöllisiä kuluja, kuin pankin palvelumaksut. Yhdistys peri jäsenmaksuja yhdistyskokouksen 22.5.2021 päätöksellä. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20e/vuosi. Uusien jäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua ensimmäisenä kalenterivuotena.  

TOIMINTA

Toimintasuunnitelman 2021-2022 mukaisesti panostimme verkostoitumiseen ja lapsenhuoltolain muutokseen. Näkyvyyttä saimme, kun puheenjohtajamme Petri Kolmonen kutsuttiin pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämään keskusteluun Perhevapaa uudistuksesta Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen kanssa (osana SuomiAreenaa 16.7.2021). Lähetys alkaa kohdasta 13:54.

https://www.youtube.com/watch?v=Y73WMsCmF_0&feature=emb_imp_woyt

Petri Kolmonen pyydettiin Lapsen maailma lehden yhteishaastatteluun 9.8.2021 lastensuojelun johtavan sosiaalityöntekijän kanssa aiheesta Mistä apua, kun erokiista kärjistyy. 

https://lapsenmaailma.fi/artikkeli/mista-apua-kun-erokiista-karjistyy/

Lasten oikeudet yhdistys hyväksyttiin lapsen oikeuksien viestintäverkostoon (LOS) 18.10.2021, joka on lapsiasiavaltuutetun ja lastensuojelunkeskusliiton koordinoima verkosto, joka valmistelee lapsen oikeuksien viikon teemat, materiaalit ja ylläpitää sivustoa www.lapsenoikeudet.fi

https://www.lapsenoikeudet.fi/los-verkosto/

Lapsen oikeuksien viikon teemana 2021 oli “Lapsella on oikeus hyvään kohteluun”. Yhteisessä kannanotossa toimme yhdistyksenä esille, että myös vanhempien velvollisuus on huomioida lapsen hyvä kohtelu ja lapsen oikeus elää ilman henkistä kaltoinkohtelua ja vanhempien tulee puhua toisistaan kunnioittavasti. 

https://www.lapsenoikeudet.fi/ajankohtainen/kannanotto-jokaisella-lapsella-on-valia/

Petri Kolmonen teki Keski-uudenmaan Sote valtuustoaloitteen 16.10.2021 aiheesta “Lastensuojelun on puututtava lapseen ja vanhempaan kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan (vieraannuttaminen)”. Toivotaan aloitteelle menestystä. 

http://www.lastenoikeudet.fi/lastensuojelun-on-puututtava-lapseen-ja-vanhempaan-kohdistuvaan-vakavaan-henkiseen-vakivaltaan-vieraannuttaminen/

Lasten oikeudet yhdistys teki kansalaisaloitteen 16.11.2021 “Lapsen edun kirjaaminen lakiin ja määritteleminen oikeusministeriön asetuksella”. Tällä hetkellä allekirjoittaneita on noin 7000 kpl. 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9258

Lasten oikeudet ry toimi yhtenä järjestäjänä Oslon tasa-arvo konferenssissa 19.11.2021. Tilaisuudessa julkistettiin pohjoismaisen syrjimiskokemuskyselyn tulokset. Suomessa kyselyn järjesti Lasten oikeudet ry. Kyselyyn vastanneita yhteensä noin 4500 kpl, josta suomalaisia vastauksia noin 800 kpl. Konferenssissa oli puhujina mm. Prof. William Fabricius Arizonasta. Paikan päällä osallistuivat Petri Kolmonen, Osmo-Matias Ojanen ja Ilir Durmishaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=6QryEkEcnyw

Petri Kolmonen kirjoitti ensimmäistä kertaa lapsenoikeudet blogiin 16.12.2021 aiheesta “Mitä lapsen etu tarkoittaa?”. 

https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/mita-lapsen-etu-tarkoittaa/

Helmikuussa 2022 valmistelimme tietopaketin vuoroasumisesta jolla olemme lähestyneet kaikkia puolueita. Tavoitteena on saada ensisijainen vuoroasuminen puolueohjelmiin ja myöhemmin hallitusohjelmaan. 

http://www.lastenoikeudet.fi/vuoroasuminen-lakiin-tutkimusten-ja-euroopan-neuvoston-suosituksen-mukaisesti/

Maaliskuun aikana on tarkoitus tavata puolueiden johtoa. Suunnittelemme myös syksylle 2022 konferenssia. Jatkoimme osallistumista pohjoismaiseen tasa-arvo työhön sekä osallistumista International Council of Shared parenting toimintaan. 

Uutiskirjeitä lähetimme 15 kpl jotka osoitettiin jäsenille, kansanedustajille ja osittain medialle. 

Sosiaalinenmedia

Yhdistys käyttää aktiivisesti sosiaalisen median kanavia kuten Facebook ja Instagram. Vähemmän aktiivisia kanavia ovat Linkedin sekä Twitter. Tällä hetkellä Facebookissa on noin 13.000 seuraajaa.

Palvelut

Yhdistys ei avannut uusia palveluja.  

Tapahtumat ja jäsenyydet

Oslon tasa-arvo ja vuoroasuminen konferenssi 19.11.2021.

https://mannsforum.no/nyheter/mannsdagen-2021-pa-youtube/

Lapsen oikeuksien viestintäverkostoon on osallistunut Jake Hakulinen ja Petri Kolmonen.

https://www.lapsenoikeudet.fi/los-verkosto/

Puheenjohtajamme jatkoi osallistumista yhteispohjoismaisiin kuukausikokouksiin. https://nordiskligestilling.org/r%C3%A5det

Lasten oikeudet jatkaa ICSP jäsenenä. 

https://www.twohomes.org/

Koronarajoitusten vuoksi yhdistys ei järjestänyt toimintakaudella tapahtumia. 

TIEDOTTAMINEN

Tiedotimme jäseniä käyttäen Mailchimp ohjelmistoa. Toimintakaudella lähetimme 15 uutiskirjettä joilla kerroimme ajankohtaisista asioista. 

STRATEGIA JA HALLINTO

Strategiaksi valittiin verkostoituminen ja ensisijaisen vuoroasumislain saamiseksi Suomeen. Keinoksi valittiiin verkostoituminen ja suorat yhteydet päättäjiin. 

LOPUKSI

Lasten oikeudet yhdistyksen toimintakautta 2021–2022 on leimannut aktiivinen pyrkimys tehdä yhdistystä tunnetuksi ja pitämällä vuoroasumista esillä. Olemme myös iloisia aktiivisten jäsenten määrän kasvusta. Tämä tulee auttamaan seuraavaa hallitusta julkaisujen ja sisällön suhteen. 

 

Nurmijärvellä 1.3.2022

Petri Kolmonen

puheenjohtaja

LOToimintakertomus2021_2022