Valikko Sulje

Julkaisut

Lapsenoikeuksienpäivän tapahtuma järjestäjänä Lastenoikeudet ry

Lastenoikeudet ry järjestää lapsenoikeuksienpäivänä 20.11.2019 tapahtuman osana Slush tapahtumaa Helsingissä. Yhteistyökumppaneina TwoDads ja Pop & Co. Tapahtuma avoin kaikille. Tervetuloa!
/ / ajankohtaista

Vuoroasuminen auttaa erolapsia voimaan paremmin myös aikuisina

Elämme maailmassa, jossa vuoroasuminen yleistyy kovaa vauhtia, mutta Suomessa lainsäädäntö ja viranomaisten käytännöt eivät tätä tue. Ruotsissa yli puolet uusista erolapsista elävät vuoroasumisessa ja Kentuckyn sekä Arizonan osavaltioissa uusilaki lapsenhuollosta jossa lähtökohtana pidetään vuoroasumista on jo nimetty vuoden parhaaksi lakimuutokseksi joka on mm. vähentänyt huoltajuusriitoja, kustannuksia, väkivaltasyytöksiä ja lapset voivat paremmin, kun aika jakaantuu tasapuolisesti vanhempien kesken. Tällä hetkellä 20 osavaltiota on ottamassa käyttöönsä samankaltaisen lainuudistuksen.

Vuoroasumista on tutkittu paljon mm. Linda Nielsenin 60 vuoroasumistutkimuksen meta-analyysi tai vaikkapa Malin Bergströmin tutkimukset jossa hän on tutkinut kokonaisia ikäluokkia 172000 lasta. Tulokset ovat selkeitä. Vuoroasuvat lapset voivat parhaiten kaikilla mittareilla mm. kokevat vähiten stressiä, psykosomaattisia oireita, voivat parhaiten fyysisesti, psyykkisesti sekä sosiaalisesti. Samoin heillä on pienin riski mielenterveydenongelmiin.

Jos asiaa tarkastellaan kiintymyssuhdeteorian kannalta, johon tietyt suomalaiset asiantuntijat ovat mieltyneet niin tulokset ovat myös selkeitä. Van Ijzendoornja de Wolff (1997) analysoivat 14 tutkimusta, joiden aineistoissa oli yhteensä 950 perhettä. Hiukan alle puolessa perheistä (45%) lapsen suhde kumpaankin vanhempaan oli turvallinen. Muut kolme vaihtoehtoa olivat melko tasaisesti edustettuina: turvaton suhde molempiin 17%, turvallinen suhde äitiin ja turvaton isään 18% ja turvaton suhde äitiin ja turvallinen isään 20%.

Tutkimuksen mukaan lapsen ensisijainen kiintymyssuhde isään oli hieman äitiä korkeampi. Kun tiedetään, että suomalaiset isät viettävät aikaa lapsen kanssa eniten koko maailmassa jopa äitejä enemmän niin oletus on, että suomessa tilanne on vähintäänkin samanlainen, kuin kansainvälisessä tutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että kiintymyssuhteiden katkeamiset ja muut vaikeat lapsuudentapahtumat, joista vanhempien avo- tai avioero on keskeisin lisää useiden tuoreiden tutkimusten mukaan myös aikuisiän pessimismiä ja masentuneisuutta. Nämä lapsuuden tapahtumat altistavat myös muille aikuisiän riskitekijöille kuten runsaalle alkoholinkäytölle, vähäiselle sosiaaliselle tuelle ja koetulle stressille. Tästäkin kiintymysuhdetutkimuksen näkökulmasta on erityisen tärkeää, että vanhempia tuetaan ylläpitämään läheisiä suhteita lapsiin ja viranomaisten tulisi välttää kaikintavoin tuota suhdetta vahingoittamatta.

Suomessa oikeudenpäätökset ovat täydellisessä ristiriidassa tutkimustiedon kanssa. Suomessa käräjäoikeuden ensikäsittelyssä lähioikeus määrätään äidille 87% ja melko normaali käytäntö on myös antaa tapaamisoikeus vain joka toinen viikonloppu tai parhaassa tapauksessa 5 päivää kahdessa viikossa.

Lasten mielenterveydenongelmat ovat kasvaneet voimakkaasti ja tämä kehitys on pysäytettävä uudistamalla lainsäädäntöä tutkimustiedon mukaiseksi.

https://www.aamulehti.fi/a/b3647e61-a06e-4411-8299-efa776f45aa4?c=1536306568605

Vuoroasuminen lisää lapsen hyvinvointia

Ensinnäkin haluan kiittää uutta hallitusta siitä, että se otti hallitusohjelmaan kahden kodin mallin, joka mahdollistaa vuoroasuvan lapsen rekisteröimisen kahteen tosiasialliseen osoitteeseen. Tämä lisää erovanhempien oikeudenmukaisempaa kohtelua sekä vähentää riitoja. Tämä on iso askel kohti tasaveroisempaa vanhemmuutta sekä lapsen oikeutta molempiin vanhempiin.

Lapsenhuoltolakia uudistettiin, mutta ei riittävästi, jotta lapsen täysimääräinen oikeus molempiin vanhempiin toteutuisi. Kuultaviksi valikoitiin asiantuntijoita, joiden tietämys vuoroasumisesta  oli riittämätöntä. Eräs asiantuntijoista ei ollut edes kuullut alan tutkimuksista. Toinen taas oli varoitellut lasten stressaantumisesta vetomalla tunnetun avioerotutkijan, Mavis Hetheringtonin, nimeen, muttei ilmeisesti tiennyt, että Hetherington oli vasta allekirjoittanut 0-4-vuotiaiden lasten vuoroasumista puoltavan hyvin laajan tutkimuskatsauksen.

Totuus on, että vuoroasumista on tutkittu suhteellisen paljon kansainvälisesti ja tästä todisteena ovat mm. Linda Nielsenin 60 vuoroasumistutkimuksen meta-analyysi tai vaikkapa Malin Bergströmin tutkimukset, joissa hän on käyttänyt aineistona jopa kokonaista ikäluokkaa, 170.000 lasta.

Tutkimukset ovat lähes yksimielisiä siitä, että tasapuolinen asuminen molempien vanhempien luona lisää lapsen hyvinvointia sekä vähentää psykosomaattisia ongelmia.

Kriitikot ovat väittäneet, että vuoroasuminen ei soveltuisi tapauksiin, jossa vanhemmat ovat riitaisia tai lapset alle kolmivuotiaita, mutta myös tämän  ovat tutkimukset kumonneet. Eihän vanhempien tarvitse eron jälkeen olla ystäviä, kunhan lapseen liittyvä kommunikointi sujuu vaikka viesteillä. Kiintymyssuhde puolestaan kehittyy seitsenkuisella vauvalla kumpaankin vanhempaan. Kymmenkunta tutkimusta hyvin pienten lasten vuoroasumisesta eivät löydä näyttöä, että lapsi kärsisi saadessaan kehittää ja ylläpitää kiintymyssuhdetta molempiin vanhempiinsa.

Oikeusministeriön työryhmä on määritellyt vuoroasumiseksi tapaukset, joissa lapsi asuu vähintään 40 % ajastaan vanhemmman luona. Tämä eroaa kansainvälisestä määritelmästä, jonka mukaan 35 % luonaoloajasta riittää. Olisi perusteltua, että Suomi kohentaisi perheiden  tilannetta myös niiden osalta, jotka esimerkiksi oikeuslaitos on määrännyt vähän alle 40 prosentin malliin, kuten käytäntönä on ollut erityisen hyvien vanhempien kohdalla (viisi päivää kahdessa viikossa). Muutenhan valtio olisi synnyttänyt omin toimin roppakaupalla käytännössä vuoroasuvia lapsia, jotka se jättäisi edelleen tuen ulkopuolelle.

Lasten oikeudet ry

Petri Kolmonen

https://www.aamulehti.fi/a/64fa479d-7053-4fce-af68-10f4a73c7b4e?c=1536306568605

Hallituksen kokous 5.6.2019 sopi toiminnan raameista

 

Ensimmäinen hallituksen kokous toukokuun lopun yhdistyskokouksen jälkeen loi suuntaviivoja toiminnalle.

Perustimme kolme työryhmää: Markkinointi, Tavoite ja Rahankeruu.

Toiveena on, että kiinnostuneet jäsenet osallistuisivat toimintaan. Työryhmiin voi olla vapaasti yhteydessä.

Emme peri vuonna 2019 jäsenmaksua madaltaaksemme kynnystä kannattaa päämääriämme. Liitythän siis jäseneksi, jos se on Sinulta vielä tekemättä! Iso kiitoksemme toimintamme auttamisesta!

Liity yhdistykseen

Tavoitteet ensimmäiselle hallituskaudelle määrittelemme tarkemmin lähiviikkoina. Painopisteeksi on valikoitunut vuoroasumisen tavoiteltavuuden tukeminen ja sen edellytysten vahvistaminen. Tällä keinolla voi ennaltaehkäistä vieraannuttamista ja parantaa erolasten hyvinvointia. Vuoroasuminen on tutkitusti myös yleisin erolasten toive asumisen suhteen: useimmat lapset tahtovat läheiset suhteet kumpaankin vanhempaansa.

Missiomme mukaisesti Lasten oikeudet ry suojelee lapsen ja vanhemman ainutlaatuista yhteyttä, lapsen oikeuksia, ihmisoikeuksia sekä itsemääräämisoikeutta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Lasten oikeudet ry näkee, että viranomaisten tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä vanhemman ja lapsen välistä ainutlaatuista yhteyttä. Viranomaisten päätösten perusteena tulee olla vahvaa näyttöä. Kaikkia osapuolia on kuultava, jotta päätökset ovat oikeudenmukaisia ja perustuslain periaatteiden mukaisia.

Lue 5.6.2019-kokouksen pöytäkirja.

 

 

 

Kokouskutsu

Tervetuloa Lasten oikeudet ry yhdistyskokoukseen Ma 20.5.2019 klo 17-19.00.

Paikkana Mall Voice Oy, Urho Kekkosen katu 5, 00100 Helsinki.
Ovi on Tavastia vastapäätä ja ovikellossa lukee Mall Voice.
Jos ei löydy niin voitte soittaa numeroon 0405512253.

Hakemuksia hallitukseen otetaan vielä vastaan Ke 15.5 saakka.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan läsnäolijat, valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Muutetaan yhdistyksen sääntöjä

Poistetaan kohta ”Yhdistys toimii vastuullisena, vaalirahoituslain tarkoittamana tukiryhmänä.”

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on virittää kansalaiskeskustelua lapsiin kohdistuvissa asioissa, ja edistää lasten oikeuksia erityisesti lasten oikeutta hänelle läheisiin ihmissuhteisiin kuten vanhemmat, isovanhemmat tai muut läheiset ihmissuhteet. Sekä toimia erityisesti lapsi myönteisiä arvoja edustavan ehdokkaan tukena. Yhdistys toimii vastuullisena, vaalirahoituslain tarkoittamana tukiryhmänä.

12. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen säännöt:

http://www.lastenoikeudet.fi/yhdistyksen-saannot/

 

/ / ajankohtaista

Loading...