Valikko Sulje

Julkaisut

Vuoroasuminen lisää lapsen hyvinvointia

Ensinnäkin haluan kiittää uutta hallitusta siitä, että se otti hallitusohjelmaan kahden kodin mallin, joka mahdollistaa vuoroasuvan lapsen rekisteröimisen kahteen tosiasialliseen osoitteeseen. Tämä lisää erovanhempien oikeudenmukaisempaa kohtelua sekä vähentää riitoja. Tämä on iso askel kohti tasaveroisempaa vanhemmuutta sekä lapsen oikeutta molempiin vanhempiin.

Lapsenhuoltolakia uudistettiin, mutta ei riittävästi, jotta lapsen täysimääräinen oikeus molempiin vanhempiin toteutuisi. Kuultaviksi valikoitiin asiantuntijoita, joiden tietämys vuoroasumisesta  oli riittämätöntä. Eräs asiantuntijoista ei ollut edes kuullut alan tutkimuksista. Toinen taas oli varoitellut lasten stressaantumisesta vetomalla tunnetun avioerotutkijan, Mavis Hetheringtonin, nimeen, muttei ilmeisesti tiennyt, että Hetherington oli vasta allekirjoittanut 0-4-vuotiaiden lasten vuoroasumista puoltavan hyvin laajan tutkimuskatsauksen.

Totuus on, että vuoroasumista on tutkittu suhteellisen paljon kansainvälisesti ja tästä todisteena ovat mm. Linda Nielsenin 60 vuoroasumistutkimuksen meta-analyysi tai vaikkapa Malin Bergströmin tutkimukset, joissa hän on käyttänyt aineistona jopa kokonaista ikäluokkaa, 170.000 lasta.

Tutkimukset ovat lähes yksimielisiä siitä, että tasapuolinen asuminen molempien vanhempien luona lisää lapsen hyvinvointia sekä vähentää psykosomaattisia ongelmia.

Kriitikot ovat väittäneet, että vuoroasuminen ei soveltuisi tapauksiin, jossa vanhemmat ovat riitaisia tai lapset alle kolmivuotiaita, mutta myös tämän  ovat tutkimukset kumonneet. Eihän vanhempien tarvitse eron jälkeen olla ystäviä, kunhan lapseen liittyvä kommunikointi sujuu vaikka viesteillä. Kiintymyssuhde puolestaan kehittyy seitsenkuisella vauvalla kumpaankin vanhempaan. Kymmenkunta tutkimusta hyvin pienten lasten vuoroasumisesta eivät löydä näyttöä, että lapsi kärsisi saadessaan kehittää ja ylläpitää kiintymyssuhdetta molempiin vanhempiinsa.

Oikeusministeriön työryhmä on määritellyt vuoroasumiseksi tapaukset, joissa lapsi asuu vähintään 40 % ajastaan vanhemmman luona. Tämä eroaa kansainvälisestä määritelmästä, jonka mukaan 35 % luonaoloajasta riittää. Olisi perusteltua, että Suomi kohentaisi perheiden  tilannetta myös niiden osalta, jotka esimerkiksi oikeuslaitos on määrännyt vähän alle 40 prosentin malliin, kuten käytäntönä on ollut erityisen hyvien vanhempien kohdalla (viisi päivää kahdessa viikossa). Muutenhan valtio olisi synnyttänyt omin toimin roppakaupalla käytännössä vuoroasuvia lapsia, jotka se jättäisi edelleen tuen ulkopuolelle.

Lasten oikeudet ry

Petri Kolmonen

https://www.aamulehti.fi/a/64fa479d-7053-4fce-af68-10f4a73c7b4e?c=1536306568605

Hallituksen kokous 5.6.2019 sopi toiminnan raameista

 

Ensimmäinen hallituksen kokous toukokuun lopun yhdistyskokouksen jälkeen loi suuntaviivoja toiminnalle.

Perustimme kolme työryhmää: Markkinointi, Tavoite ja Rahankeruu.

Toiveena on, että kiinnostuneet jäsenet osallistuisivat toimintaan. Työryhmiin voi olla vapaasti yhteydessä.

Emme peri vuonna 2019 jäsenmaksua madaltaaksemme kynnystä kannattaa päämääriämme. Liitythän siis jäseneksi, jos se on Sinulta vielä tekemättä! Iso kiitoksemme toimintamme auttamisesta!

Liity yhdistykseen

Tavoitteet ensimmäiselle hallituskaudelle määrittelemme tarkemmin lähiviikkoina. Painopisteeksi on valikoitunut vuoroasumisen tavoiteltavuuden tukeminen ja sen edellytysten vahvistaminen. Tällä keinolla voi ennaltaehkäistä vieraannuttamista ja parantaa erolasten hyvinvointia. Vuoroasuminen on tutkitusti myös yleisin erolasten toive asumisen suhteen: useimmat lapset tahtovat läheiset suhteet kumpaankin vanhempaansa.

Missiomme mukaisesti Lasten oikeudet ry suojelee lapsen ja vanhemman ainutlaatuista yhteyttä, lapsen oikeuksia, ihmisoikeuksia sekä itsemääräämisoikeutta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Lasten oikeudet ry näkee, että viranomaisten tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä vanhemman ja lapsen välistä ainutlaatuista yhteyttä. Viranomaisten päätösten perusteena tulee olla vahvaa näyttöä. Kaikkia osapuolia on kuultava, jotta päätökset ovat oikeudenmukaisia ja perustuslain periaatteiden mukaisia.

Lue 5.6.2019-kokouksen pöytäkirja.

 

 

 

Kokouskutsu

Tervetuloa Lasten oikeudet ry yhdistyskokoukseen Ma 20.5.2019 klo 17-19.00.

Paikkana Mall Voice Oy, Urho Kekkosen katu 5, 00100 Helsinki.
Ovi on Tavastia vastapäätä ja ovikellossa lukee Mall Voice.
Jos ei löydy niin voitte soittaa numeroon 0405512253.

Hakemuksia hallitukseen otetaan vielä vastaan Ke 15.5 saakka.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan läsnäolijat, valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Muutetaan yhdistyksen sääntöjä

Poistetaan kohta ”Yhdistys toimii vastuullisena, vaalirahoituslain tarkoittamana tukiryhmänä.”

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on virittää kansalaiskeskustelua lapsiin kohdistuvissa asioissa, ja edistää lasten oikeuksia erityisesti lasten oikeutta hänelle läheisiin ihmissuhteisiin kuten vanhemmat, isovanhemmat tai muut läheiset ihmissuhteet. Sekä toimia erityisesti lapsi myönteisiä arvoja edustavan ehdokkaan tukena. Yhdistys toimii vastuullisena, vaalirahoituslain tarkoittamana tukiryhmänä.

12. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen säännöt:

http://www.lastenoikeudet.fi/yhdistyksen-saannot/

 

/ / ajankohtaista

Lapsioikeus on sekaisin – sairaampi vanhemmista saa usein lapset luokseen

Lasten oikeudet -yhdistyksen puheenjohtaja Petri Kolmonen antaa kovaa palautetta nykyisestä lapsiasioiden hoidosta.

Koko uutiseen pääset klikkaamalla alla olevaa linkkiä:
https://mediasepat.fi/Tt012019/#/article/6/page/1-1

You can read text also in english.

/ / ajankohtaista

Kuka pelastaisi lapset narsistiselta vanhemmalta?

Vakavia narsistisia oireita on noin kahdella prosentilla ihmisistä. Erilaisia persoonallisuushäiriöitä on arvioitu olevan noin 5—15 prosentilla väestöstä. Ottaen huomioon persoonallisuushäiriöisten yleisyyden on tarpeellista, että vanhempia ja vanhemmuutta arvioidaan systemaattisesti eron tullessa. Arvion tulisi tehdä puolueettoman asiantuntijan, kuten psykiatrin.

Ilman asiantuntevaa arviota iso osa lapsista päätyy narsistiselle tai persoonallisuushäiriöiselle vanhemmalle, joka altistaa lapsen psykososiaalisille ongelmille sekä psykiatrisille sairauksille myöhemmin elämässä.

Vanhemmuuden arviointi ei tule olla vapaaehtoista, kun on kyseessä lapsen etu.

Tarina A.

Äiti sai yksinhuoltajuuden käräjäoikeuden päätöksellä, koska isä oli lyönyt äitiä ja isä sai tuomion pahoinpitelystä. Isä valitti, että äiti ärsytti ja provosoi häntä päivittäin, kunnes häneltä menivät hermot.  Isän valituksista johtuen sosiaalityöntekijät määräsivät sekä äidin että isän eri psykiatrien arviointeihin. Lopputuloksena todettiin, että isällä on lievää autismia ja äiti on vahvasti narsistinen. Asiaa käsiteltiin uudelleen käräjäoikeudessa, jossa tuomari siirsi yksinhuoltajuuden isälle johtuen äidin narsismista, vaikka isällä oli tuomio väkivallasta.

Tarina B.

Äidillä oli vahvat narsistiset piirteet, mutta sitä ei huomattu viranomaisten toimesta. Äiti syytti isää väkivallasta, epävakaasta persoonasta, alkoholismista sekä siitä, että hän ei saanut ruokaa ja joutui istumaan sekä nukkumaan lattialla. Äiti ei tyytynyt mustamaalaamaan isää pelkästään viranomaisille vaan myös isän lähipiirille, sukulaisille sekä työntekijöille. Myöhemmin äiti tunnusti valehdelleensa lastenvalvojalle väkivallasta. Äiti tunnusti julkisesti myös valehdelleensa siitä, ettei saanut ruokaa. Isä kykeni todistamaan alkoholismin sekä epävakaan persoonan valheiksi lääkärintodistuksella.

Isä kuitenkin syyllistyi kritisoimaan äidin käytöstä viranomaisille liittyen äidin valehteluun sekä äidin tekemään lapsikaappaukseen. Äiti kieltäytyi kaikista lisäselvityksistä, kuten vuorovaikutusarviosta eikä halunnut osallistua sovitteluun.  Tuomari totesi päätöksessään isän olevan negatiivinen äitiä kohtaan, koska hän oli kritisoinut äitiä. Tuomari jätti kuitenkin kokonaan huomioimatta äidin suorittaman mustamaalaamisen eri viranomaisille ja eri henkilöille sekä lapsikaappauksen, vaikka isä todettiin sovittelevaksi sekä paremmin soveltuvaksi tukemaan lasta kasvatuksessa. Isän vuorovaikutus lapsen kanssa todettiin myöhemmin erityisen läheiseksi ja äidin ja lapsen vuorovaikutus etäiseksi.

Näiden kahden tarinan välillä on yksi oleellinen ero. Tarina A päättyi onnellisesti, koska vanhempia arvioitiin psykiatrin toimesta. Tarina B päättyi huonosti, ja lapsi asuu narsistisella vanhemmalla, jolla ovat heikommat vanhemmuuden kyvyt. Tämä siksi, koska psykiatri ei arvioinut vanhempia.

Tuomarin päätös Tarina B:ssä on täysin järjen vastainen.

Siviilioikeuden emeritus professori Erkki Aurejärvi Helsingin Yliopistosta on kirjoittanut, että tuomarit, jotka tekevät päätöksiä arkijärjen vastaisesti, tulisi tuomita virka-aseman väärinkäytöstä. Tuomio voi olla vakavissa virkarikkomuksissa 4 kuukautta – 2 vuotta vuotta vankeutta. Aurejärvi myös totesi, että hovioikeus on yhtä pelleilyä. Väitettä tukee se tosiasia, että Helsingin hovioikeudessa on ollut vuosittain vain yksi tai kaksi käräjäoikeuden päätöstä, jossa asumisratkaisu on muutettu isän hyväksi.

Narsistisia oireita:

 • Yritys jatkuvasti todistaa, että on muita parempi: muiden väheksyminen
 • Taipumus ymmärtää väärin muita ihmisiä ja ylireagoida heidän tekemisiinsä
 • Äärimmäinen itsekeskeisyys
 • Empatian puute
 • Muiden väheksyminen ja nöyryyttäminen
 • Hierarkkinen ajattelutapa
 • Omaa vain yhden perspektiivin asioihin
 • Tuntee herkästi, että häntä kohdellaan loukataan tai kohdellaan väärin
 • Vihan ilmaukset voivat saada valtavat mittasuhteet
 • Julma kielenkäyttö
 • Kyvyttömyys pyytää anteeksi ja myöntää virheensä

OTT Anja Hannuniemi on omassa väitöskirjatutkimuksessaan (103 tapausta) todennut, että iso osa lapsista päätyy väärälle vanhemmalle, koska tuomareilta puuttuu psykologinen osaaminen arvioida lapsen etua. Samasta ilmiöstä kertoo myös isien suuri voittoprosentti käräjäoikeuden jatkokäsittelyissä tai se, että jopa 20 prosenttia riitaisten vanhempien lapsista oikeuden päätöksen jälkeen otetaan huostaan. Lapset yleisesti otetaan pois vanhemmalta, joka on käyttäytynyt huonosti toista vanhempaa ja lasta kohtaan (esimerkiksi vieraannuttanut lasta). Vieraannuttajista on arvioitu, että heillä jopa 60 prosentilla ilmenee jonkinasteisia persoonallisuushäiriöitä.

On käsittämätöntä välinpitämättömyyttä jättää selvittämättä asiat perusteellisesti, kun kyseessä on lapsen elämä!