Valikko Sulje

Julkaisut

Toimet alhaisen syntyvyyden korjaamiseksi

Lasten oikeudet ry yhtyy Väestöliiton huoleen syntyvyyden laskusta joka on samalla tasolla nälkävuosien kanssa. Syntyvyys on niin alhainen, että se vaarantaa hyvinvointiyhteiskuntamme perustan ja sen palvelut. Maamme tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hallitus käynnistää välittömästi toimet syntyvyyden laskun pysäyttämiseksi.
https://yle.fi/uutiset/3-11528495?fbclid=IwAR2CvtiWkJ3DVT-DWyTwh9SX3vNekgAw8kiBKsOEFWh9K8A8vk2tSx4agRY

Lasten oikeudet ry on perustamisvuodestaan alkaen pyrkinyt tasoittamaan tietä eriarvoisuuden poistamiselle ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Lapsen ja vanhemman syrjintä erotilanteessa tulee kalliiksi yhteiskunnalle sekä suorina, että välillisinä kuluina. Eriarvoisuus myöskin koetaan riskinä lapsen hankinnalle. Erityisesti isät kokevat, että heitä syrjitään ja eron sattuessa heille tarjotaan vain maksajan roolia joka ei kannusta lapsen hankintaan.

Sekä Euroopan neuvoston resoluutio 2079 (2015), että vuoroasumistutkimukset mm. Malin Bergströmin Elvis projekti jossa tutkittiin kokonaisia ikäluokkia (172.000 lasta) tai Linda Nielsenin 60 vuoroasumistutkimuksen meta-analyysi kannustavat lainsäätäjiä ottamaan vuoroasumisen erolapsen ensisijaiseksi asumismuodoksi. Nykyinen malli, jossa toista kotia tuetaan (asuminen) ja toista köyhdytetään (tapaaminen) koetaan räikeästi eriarvoistavaksi, josta on syytä luopua pikemmiten.

Lasten oikeudet ry esittää seuraavia toimia syntyvyyden laskun katkaisemiseksi:

  • Lapsenhuolto ja tapaamisoikeuslakia muutetaan siten, että erolapsen ensijainen asumismuoto on vuoroasuminen, josta poiketaan vain painavista näyttöön perustuvista syistä kuten lapseen kohdistunut väkivalta (esim. vieraannuttaminen) tai laiminlyönti. Tällainen laki on mm. Belgiassa ja Yhdysvaltojen osavaltioissa.
  •  Eriarvoistavista termeistä lähivanhempi ja etävanhempi luovutaan ja siirrytään puhumaan luonaoloajasta.
  • Kaikissa lapseen kohdistuvissa asioissa kunnioitetaan perhe-elämää ja lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa.
  • Erolapsella on kaksi virallista kotia ja tuet jaetaan tasapuolisesti
  • Elatustuesta luovutaan kokonaan
  • Kaikessa viranomaistoiminnassa tulee kunnioittaa perhe-elämää ja syrjivistä käytännöistä on luovuttava.
  • Lapsen oikeudet ja ihmisoikeudet tulee paremmin huomioida

Lasten oikeudet ry on vakuuttunut, että ylläolevilla toimilla vaikutetaan positiivisesti sekä syntyvyyteen, että vanhempien ja lasten hyvinvointiin. Erityisesti toimet kannustavat rohkeasti lasten hankkimiseen.

Kannustavin terveisin

Petri Kolmonen
Lasten oikeudet ry pj

Jakelu: eduskunta, media, jäsenet ja väestöliitto

https://mailchi.mp/57f44816c157/toimet-syntyvyyden-laskun-pysyttmiseksi

 

/ / ajankohtaista

Uutiskirje 24.8.2020

Hyvät jäsenet, 

Kesälomat alkavat olla useimmilla meistä takana päin. Niin on myös Lasten oikeudet ry hallituksella joka piti järjestäytymiskokouksen eilen 23.8.2020. Toivottavasti teillä kaikilla oli ihana kesäloma!

Vahvistimme toimintasuunnitelman hallituskaudelle 2020-2021.

Panostamme erityisesti yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseen ja järjestelmällisempään toimintatapaan. Tähän liittyvät toimet käynnistimme välittömästi kokouksen jälkeen. Tässä muutama keskeisimmistä toimista.

  • Markkinointisuunnitelman laadinta hallituskyselyyn pohjautuen
  • Video/ suoratoisto palvelun käynnistäminen
  • Hallitus sopi kuukausittaisista kokouksista koko hallituskaudelle

Uskomme, että pystymme tällä kaudella tuottamaan ennen näkemättömän konseptin, jossa kansainväliset huippututkijat sekä kotimaiset vieraamme tuomme yhteen video/ suoratoisto palvelun avulla. Meillä on vahvaa osaamista palvelun tuottamiseen hallituksessa jota vahvistetaan aktiivisilla jäsenillä. Jos sinulla on tarvittavaa osaamista niin olet tervetullut tuotantotiimiimme. Voitte olla yhteydessä suoraan Jake Hakuliseen (jake.hakulinen@lastenoikeudet.fi)

Tämä on suora vastaus jäsenistölle tehtyyn strategia kyselyyn 16.5.2020, jossa toivottiin yhdistyksen panostavan tunnettavuuteen. Vahvuuksina pidettiin asiantuntemusta, yhteiskunnallista vaikuttamista sekä erottautumista ja näistä emme luonnollisesti tule tinkimään.

Mukavaa loppukesää ja alkavaa syksyä kaikille!

Petri Kolmonen
Lasten oikeudet ry pj

Jakelu: jäsenet

/ / ajankohtaista

Tutkimustietoa mielipiteiden sijaan

Yhdistys: Vuoroasumisen pitäisi olla erolasten ensisijainen asumismuoto
 
– Pitäisi olla itsestään selvää, että ihmisellä on oikeus perhe-elämään ja lapsella oikeus molempiin vanhempiinsa, sanoo perttulalainen Petri Kolmonen.
 
Mikäli näin olisi, Kolmosen ei olisi tarvinnut perustaa muun muassa näitä asioita ajavaa Lasten oikeudet ry:tä, eikä toimia sen puheenjohtajana.
 
Mikä miestä ajaa tällaiseen toimintaan?
 
– Oma tytär on minulle valtavan rakas, ja olen muutenkin hyvin lapsirakas. Voima kumpuaa sieltä, Kolmonen sanoo.
 
– Kun lähtee tekemään tällaista sydämellään, ei voi väittää, etteikö takana olisi huonoa kokemusta. Toisaalta olen henkilönä sellainen, että jos näen epäkohtia, pyrin vaikuttamaan niihin, keskustan kunnanvaltuutettunakin Nurmijärvellä toimiva Kolmonen jatkaa.
 
Enemmän kuin itsestään Kolmonen haluaa kuitenkin puhua itsenäisyyspäivänä 2018 perustetusta Lasten oikeudet ry:stä, jonka kotipaikka on Nurmijärvi. Hän kuvailee yhdistystä valtakunnalliseksi lapsi- ja ihmisoikeusjärjestöksi, joka on verkostoitunut myös kansainvälisesti.
 
– Tavoitteemme on saada parempaa lainsäädäntöä sekä viranomaistoimintaa. Ongelmien laajuudesta saa hyvän kuvan, kun katsoo Facebook sivujemme seuraajien määrää joka on lähemmäs 13 tuhatta.
 
– Ajatuksena on saada Suomeen uusinta tutkimustietoa. Emme esitä mielipiteitämme, vaan faktoja ja tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, Kolmonen sanoo.
 
Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tarjoutui tilaisuus uutta, vuonna 2019 voimaan tullutta lapsenhuoltolakia laadittaessa.
 
– Olin omalta osaltani vaikuttamassa lakiuudistukseen, mutta uudistuksessa ei päästy siihen, missä tutkimustiedon mukaan pitäisi olla, Euroopan neuvosto suositteli 2015 kaikille jäsenmailleen tekemään vuoroasumisesta ensisijaisen asumismuodon erolapsille. Tällainen laki löytyy mm. Belgiasta sekä useista yhdysvaltojen osavaltioista.
 
Vuoroasumista on paljon tutkittu kuten Malin Bergström kokonaisien ikäluokkien tutkimukset 172.000 lasta tai Linda Nielsen 60 vuoroasumistutkimuksen meta-analyysi. Kolmonen sanoo.
 
– Meidän lapsenhuoltolaki ei lähtenyt tästä, vaikka tutkimustulokset kannustavat vuoroasumiseen. Miksi lakia ei muutettu? Onko kyse vanhoista asenteista? Kolmonen kysyy ja vastaa itse näin olevan.
 
Tulevan syksyn aikana yhdistys käynnistääkin livestream palvelun. Sen tarkoituksena on tuoda esille tutkimustietoa ja päästä keskustelemaan siitä, mikä tasapuolista vanhemmuuden toteutumista Suomessa tällä hetkellä jarruttaa.
 
– Joka toinen viikonloppu -käytäntö on hirviömäinen. Se vaikuttaa lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen ja johtaa muun muassa kärsimykseen, sairaslomiin ja työkyvyttömyyteen. Lapselle se aiheuttaa psykosomaattisia oireita, Kolmonen sanoo.
 
Yhteiskunnalle nykytilanne aiheuttaa hänen mukaansa suuria kustannuksia – sekä suoraan että välillisesti.
 
Kolmonen korostaa kuitenkin, että yhdistys haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisuuden kautta, ei vastakkainasettelulla. Hän korostaa myös sitä, että toiminnan fokuksessa on aina lapsi.
 
– En ole kummankaan vanhemman puolella. Isä ja äiti ovat lapselle yhtä tärkeitä.
 
Vuoroasumisen edistäminen ei ole ainoa yhdistykselle tärkeä asia. Sellaisia ovat myös muun muassa tukien jakoon ja vanhempia eriarvoistavan terminologian käyttöön vaikuttaminen. Myös lapsiperheköyhyys on suuri huolenaihe.
 
Koronakevät nosti esiin uusia huolia. Heti pandemian alkuvaiheessa Lasten oikeudet ry sai Kolmosen mukaan yhteydenottoja, joissa vanhempi kertoi, ettei näe lastaan enää lainkaan. Yhteydenottajat olivat kertoneet toisen vanhemmista, Kolmosen mukaan useimmiten äidin, estäneen lapsen tapaamisen koronan varjolla. He olivat kysyneet, voiko toinen vanhempi vain sanoa, ettei lapsi pääse toisen vanhemman luo.
 
Yhdistys ottikin pian kantaa asiaan ja totesi, että myös mahdollisesta koronatartunnasta tai sen uhasta täytyy olla näyttöä ennen kuin tapaaminen voidaan kieltää. Myös Suomen hallitus otti kantaa samaan asiaan.
 
Kolmonen pelkää, että koronatilanteen mahdollistama toisen vanhemman tahallinen vieraannuttaminen lapsesta voi jatkossakin heikentää tilannetta lapsen oikeudesta molempiin vanhempiin.
 
Koronavirus pisti jäihin myös yhdistyksessä pitkälle suunnitellun asiantuntijasovittelun. Sovittelun tarkoituksena on välttää huoltajuuteen liittyvät kiistatilanteet, jotka eivät lupaa kenellekään hyvää lopputulosta huoltajuusasioissa.
 
Lisätietoa Lasten oikeudet ry:stä: http://www.lastenoikeudet.fi. Myös Facebookissa.
Lehtihaastattelu ”Tutkimustietoa mielipiteiden sijaan” (Nurmijärven uutiset 15.7.2020)

Lasten oikeudet yhdistykselle uusi hallitus!

Eilen To 11.6.2020 järjestimme Lasten oikeudet ry yhdistyskokouksen Nurmijärven Ahjolassa. Kiitoksia kaikille osallistuneille! Yhdistyskokous päätti  yksimielisesti valita kaikki ehdolla olevat 8 jäsentä hallitukseen. On ilahduttavaa, että moni jäsen edellisestä hallituksesta jatkaa ja saimme lisäksi uusia upeita ihmisiä tekemään töitä lasten oikeuksien hyväksi. Osaaminen on monipuolista ja tukee hyvin yhdistyksen tavoitteita. Tällä hallituskaudella tulemme panostamaan erityisesti yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseksi sekä jatkamme yhteiskuntavaikuttamista erilaisin kampanjoin. Asiantuntevuudesta emme tule tinkimään!

Lasten oikeudet ry hallituskokoonpano 2020-2021

Petri Kolmonen, pj

Sanna Virtanen, vpj

Kim Westerlund, rh

Angel Barretto, j

Jake Hakulinen, j

Timo Sajaniemi, j

Mikael Jämsänen, j

Marko Tähtikumpu, j

 

Hallitusjäsenet esittäytyvät täällä.

 

Yhdistyskokous päätti myös jäsenmaksuista seuraavasti.

Jäsenmaksu on 20 eur/ vuosi. Kuitenkin siten, että uusilta jäseniltä emme peri jäsenmaksua ensimmäisenä kalenterivuotena.

Ensimmäisessä hallituskokouksessa järjestäydymme. Selkeytämme rooleja, vahvistamme toimintasuunnitelman, nimetään vastuu-alueet ja aloitamme intensiivisen suunnittelun. Hallitusjäsenet tullaan myös perehdyttämään yhdistyksen toimintatapoihin ja muodostamme yhteisenkäsityksen hallinnollisesta menettelystä.

Onnittelut kaikille hallitusjäsenille!

Tästä on hyvä jatkaa ja toivotan kaikille oikein mukavaa kesää!

 

Petri Kolmonen

Puheenjohtaja

 

 

 

Lasten oikeudet ry – Yhdistyskokouskutsu To 11.6.2020 klo 18.00

Yhdistyksen hallitus on päättänyt kokouksessaan 31.5.2020 pitää yhdistyskokouksen tänä vuonna To 11.6.2020 klo 18.00. Paikkana Ahjola, Nurmijärvi. Tervetuloa!

Kokouspaikka

Ahjolan juhlatila (2 kerros)
Nahkurintie 6
01900 Nurmijärvi
https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/nuorena-nurmijarvella/nuorisotilat/ahjola/ 

Sisäänkäynti pääovesta. Juhlatila löytyy, kun pääovesta kääntyy vasemmalle ja kävelee rappusia ylös toiseen kerrokseen. Alueella on kohtuullisesti parkkitilaa ja pyydetään käyttämään asfaltoitua parkkialuetta.

Ilmoittautuminen ja STM ohjeistus

Yleisörajoitus on 1.6.2020 alkaen max. 50 henkilöä. Toivommekin, että ilmoittaisit etukäteen osallistumisestasi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Ma 8.6.2020. Samalla voit ilmoittaa, jos olet kiinnostunut osallistumaan etäyhteydellä niin tutkimme mahdollisuutta tähän. Ilmoittautumisen voit lähettää osoitteeseen info@lastenoikeudet.fi tai vastaamalla tähän sähköpostiin.

Noudatamme STM ohjeistusta yleisötapahtumille ja sosiaalisen etäisyy
den sääntöä joka on mahdollinen tässä paikassa.
https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf

Tervetuloa paikalle vaikuttamaan ja äänestämään suosikkiasi seuraavaan hallitukseen! Kokoukseen tulijoiden tulee varautua esittämään henkilöllisyystodistus jolla varmistamme, että olet yhdistyksen jäsen ja siten äänioikeutettu.

Tutustu upeisiin ehdokkaisiin ennakkoon.

http://www.lastenoikeudet.fi/ehdokaslista/

Kokouksen esityslista

 

1 Kokouksen avaus

2 Todetaan läsnäolijat, valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus (toimintakertomus) ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Kokouksen päättäminen

 

Yhdistyksen säännöt: 

Toimintakertomus 2019-2020 ja Toimintasuunnitelma 2020-2021 (julkaisun lopussa liitteenä):

Mukavaa ja aurinkoista kesää kaikille!

Parhain terveisin

Petri Kolmonen
Lasten oikeudet ry, pj
http://lastenoikeudet.fi
http://nordiskligestilling.org/rådet
https://www.twohomes.org/about/

/ / ajankohtaista

Loading...