Valikko Sulje

Julkaisut

Ensimmäinen jakso (1/6) myytinmurtajista on julkaistu!

Lasten oikeudet yhdistyksellä on hyviä uutisia!

Olemme julkaisseet ensimmäisen jakson ”Myytinmurtaja” ohjelmasta Facebook sivuillamme 7.3.2021. Ohjelman tarkoitus on murtaa yleisiä myyttejä Suomessa, jotka estävät Lapsen oikeuksien toteutumisen. Haastattelimme kansainvälisesti tunnettua lapsipsykologia Phd. Malin Bergströmiä. Malin on tullut tunnetuksi erityisesti poikki- ja pitkittäistieteellisestä tutkimuksesta joka keskittyi kokonaisten ikäluokkien tutkimiseen 172.000 lasta. Malinin johtopäätökset ovat selvät.  Erolasten stressitaso sekä hyvinvointi ovat parhaimmat, kun lapsen aika jakaantuu tasapuolisesti isän ja äidin luona.

Ensimmäinen video sai suuren kansainvälisen huomion ja meitä on lähestytty useista eri maista tarkoituksena tehdä yhteistyötä ja kääntää video eri kielille. Uskomme vahvasti, että tämä on vasta alku kansainväliselle yhteistyölle lapsen oikeuksien vahvistamiseksi.

Haluankin kiittää tiimiä erinomaisesta työstä ja toivotan onnea ja menestystä tuleviin projekteihin!

Video on katsottavissa Facebook sivullamme.
https://fb.watch/46UUUS23BW/

Sekä Youtube kanavallamme.
https://www.youtube.com/watch?v=LRROTvjexTg&t=14s

Lapsen oikeuksia kunnioittaen

Lasten oikeudet ry

Jakelu: jäsenet, kansanedustajat, media

Hyvää isänpäivää kaikille isille

Isän merkitys lapsen kehitykselle on merkittävä. Tutkitusti isän läsnäolo varhaislapsuudessa ennaltaehkäisee mielen­terveyden oireita lapsen myöhemmällä iällä.

Lasten psykologi ja tutkija Malin Bergströmiä on tutkinut 172 000 vuoroasuvaa lasta. Kysyimme häneltä, onko hänen tutkimuksissaan havaintoja, että äidin merkitys lapselle olisi merkittävämpi kuin isän? Hän vastasi, että ei. Sukupuolella ei ole merkitystä lapsen näkökulmasta, vaan vanhemman hoiva ja huolenpito ovat ratkaisevia tekijöitä.

Asumisjärjestelyistä vuoroasuvat lapset voivat parhaiten heti ydinperheen jälkeen. Suomessa käräjäoikeuden ensipäätöksellä annettiin lähihuoltajuus äidille 87-prosenttisesti (Palo-Repo, 2003–2006). Noin 15 prosenttia suomalaisista lapsista elää isän kanssa vain kaksi viikonloppua kuukaudessa tai vähemmän. Suomessa on Pohjoismaiden korkein avioerotilasto, joten asia koskettaa noin 30 000 lasta vuodessa.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2020–2024 kerrotaan, että Suomi on lähellä tasa-arvon kärkeä, vaikka todellisuudessa miehet ja pojat mukaan laskettuna Suomi on vasta sijalla 72. Koska hallituksen kunnian­himoinen tavoite on olla tasa- arvon kärkimaa, tulisi huoltajuusasiat saattaa kuntoon.

Suomalaiset isät ainoana maailmassa viettävät koulu­ikäisten lasten kanssa enemmän aikaa kuin äidit. Yhteiskunnallisesti ei ole mitään järkeä syrjiä tavallisia isiä ja lapsia ja ylläpitää tarpeetonta riitaisuutta.

Isänpäivä on nyt virallinen liputuspäivä, joten nostetaan liput salkoon ja arvostetaan hyvää isyyttä. Se on yhteis­kunnan vahva tukipilari, vaikka isyyden arvostamisessa on vielä valtavasti kehitettävää.

Petri Kolmonen

puheenjohtaja

Lasten oikeudet ry

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/puheenaiheet/mielipide/artikkeli-1.1232548

 

 

Huoltokiistaperheiden syrjimiskokemus kysely

Hei,

Sinä lapsen vanhempi tai huoltaja, huoltokiistan kokeneena, oletko kokenut eriarvoista kohtelua?

Kysely järjestetään yhteis pohjoismaisena yhteistyönä. Suomessa kyselyn järjestää Lasten oikeudet ry suomen kielelle käännettynä. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa eriarvoisuutta, jota kyselyyn vastanneet ovat kokeneet eri toimijoiden kanssa toimiessaan. 

Kysely julkaistaan Lasten oikeudet ry:n somekanavilla sekä yhteistyöjärjestöjen sivuilla. Kyselyyn liittyvää tietoa on saatavilla Lasten oikeudet ry:n websivulla sekä esittelyvideolla. Laajalla jakelulla on tarkoitus saada mahdollisimman monta vastausta, mikä lisää kyselyn luotettavuutta. On tärkeää, että käytät noin 10-15 min kyselyyn vastaamiseen ja vaikuttamiseen! 

Kyselyn avulla on tarkoitus tehdä näkyväksi ja mitattavaksi eriarvoisuuden kokemukset eri toimijoilla asioitaessa. Kyselyn tuloksia tulemme analysoimaan ja käyttämään korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa sekä viestinnässämme. Tulemme jakamaan kyselyn tuloksia laajalle kohderyhmälle sisältäen mm. ministerit, kansanedustajat, media ja ylimmät virkamiehet. 

Vastaa kyselyyn tästä linkistä viimeistään 30.11.2020 mennessä: 

https://da.surveymonkey.com/r/TLHRYQT?lang=fi

Vastauksesi on tärkeä ja käsittelemme sen anonyymisti. Kiitos ajastasi ja kokemuksesi jakamisesta!

Lasten oikeudet ry

Tänään 10.9. vietämme kansainvälistä itsemurhien ehkäisyn päivää

On tutkittua, että parisuhteen päättyminen on menetys, joka voi johtaa itsemurhayritykseen tai vähintään kuolemanajatuksiin.

Eniten erovanhemmat kuitenkin kaipaavat lapsiaan, jos joutuvat heistä eroon.

Espoon Suurpellossa sattui eroperhetragedia vuonna 2019. Äiti surmasi lapsensa Helsingin käräjäoikeuden väliaikaismääräyksen jälkeen. Vähän ajan perästä hän tappoi itsensä. Kyse oli koulutetusta pariskunnasta, jonka äiti haki vuoroasumista pienelle lapselle, isä lapsen luonaoloa lähinnä itsellään. Tuomari ei maininnut epätasapuoliselle ratkaisulle muuta perustetta kuin sen, että pienen lapsen vuorottelu ei käynyt päinsä oikeuskäytännön tähden.

Useiden professori Edward Krukin mainitsemien pohjois-amerikkalaisten tutkimusten mukaan huoltokiistat johtavat puoleen ensikertaisesta lähisuhdeväkivallasta. Kiistoissa tyypillisesti toinen vanhempi estää toisen yhteyttä lapsiin – lähes aina ilman, että syrjäytettävä olisi epänormaali.

Itsemurhien syy-yhteyttä lapsenhuoltopäätöksiin ei juuri ole tutkittu, mutta tiedetään, että ihmissuhdeongelmat ja taloushuolet ovat selittäjiä sekä mielenterveysongelmille että itsemurhille.

Amerikkalaistutkimuksessa kuolleisuudesta 1979-1989 havaittiin, että eronneet miehet tekivät 9,7 kertaa niin usein itsemurhia kuin eronneet naiset sen jälkeen, kun muut itsemurhia selittävät tekijät oli otettu huomioon (Kposowa, 2003, Journal of Epidemiology and Community Health).

Suomessa itsemurhaan päätyy tällä hetkellä n. 600 miestä ja 200 naista vuodessa. Määrä on vähentynyt tasaisesti huippuvuodesta 1990.

Olemme vakuuttuneita, että itsemurhien määrää voi vähentää merkittävästikin tasapuolisemmilla lapsenhuoltopäätöksillä.

Vaikka juhlapuheissa sanotaan, että lapsen etu on ensisijainen päätösperuste, Suomessa ei ole ymmärretty, miten tavanmukainen epätasapuolisuus vaikuttaa lapsiin ja vanhempiin.

Kun vanhemmat voivat huonosti ja riitelevät, myös lapset kärsivät. Ruotsalaistutkimuksen mukaan tasapuolisesti vuoroasuvien lasten perheet – vanhemmat ja lapset – voivat eroperheistä kirkkaasti parhaiten. Vuoroasuvilla erolapsilla oli kahden kokonaisen ikäluokan tutkimuksessa 2015 puolet vähemmän hyvinvoinnin  ongelmia kuin yhden kodin erolapsilla.

Suomen pitää kerrankin hyvässä ottaa mallia länsinaapurista ja kuunnella Tukholman yliopiston Elvis-projektin tutkimusryhmää, joka on tehnyt vuosikymmenen ajan tutkimusta, joka poikkeuksetta tukee vuoroasumista.

Vanhempien mielenterveyttä ja lasten tulevaa mielenterveyttä vaalitaan kohtelemalla hyvin molempia erovanhempia ja heidän kauttaan lapsia. Tällä tavoin lapset saavat parhaimman mahdollisen alun elämiinsä ja välttävät todennäköisimmin toisen vanhemman puutteen aiheuttamat ongelmat, jotka jatkuvat aikuisuuteen.

Terveisin

Lasten oikeudet ry

/ / ajankohtaista

Toimet alhaisen syntyvyyden korjaamiseksi

Lasten oikeudet ry yhtyy Väestöliiton huoleen syntyvyyden laskusta joka on samalla tasolla nälkävuosien kanssa. Syntyvyys on niin alhainen, että se vaarantaa hyvinvointiyhteiskuntamme perustan ja sen palvelut. Maamme tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hallitus käynnistää välittömästi toimet syntyvyyden laskun pysäyttämiseksi.
https://yle.fi/uutiset/3-11528495?fbclid=IwAR2CvtiWkJ3DVT-DWyTwh9SX3vNekgAw8kiBKsOEFWh9K8A8vk2tSx4agRY

Lasten oikeudet ry on perustamisvuodestaan alkaen pyrkinyt tasoittamaan tietä eriarvoisuuden poistamiselle ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Lapsen ja vanhemman syrjintä erotilanteessa tulee kalliiksi yhteiskunnalle sekä suorina, että välillisinä kuluina. Eriarvoisuus myöskin koetaan riskinä lapsen hankinnalle. Erityisesti isät kokevat, että heitä syrjitään ja eron sattuessa heille tarjotaan vain maksajan roolia joka ei kannusta lapsen hankintaan.

Sekä Euroopan neuvoston resoluutio 2079 (2015), että vuoroasumistutkimukset mm. Malin Bergströmin Elvis projekti jossa tutkittiin kokonaisia ikäluokkia (172.000 lasta) tai Linda Nielsenin 60 vuoroasumistutkimuksen meta-analyysi kannustavat lainsäätäjiä ottamaan vuoroasumisen erolapsen ensisijaiseksi asumismuodoksi. Nykyinen malli, jossa toista kotia tuetaan (asuminen) ja toista köyhdytetään (tapaaminen) koetaan räikeästi eriarvoistavaksi, josta on syytä luopua pikemmiten.

Lasten oikeudet ry esittää seuraavia toimia syntyvyyden laskun katkaisemiseksi:

  • Lapsenhuolto ja tapaamisoikeuslakia muutetaan siten, että erolapsen ensijainen asumismuoto on vuoroasuminen, josta poiketaan vain painavista näyttöön perustuvista syistä kuten lapseen kohdistunut väkivalta (esim. vieraannuttaminen) tai laiminlyönti. Tällainen laki on mm. Belgiassa ja Yhdysvaltojen osavaltioissa.
  •  Eriarvoistavista termeistä lähivanhempi ja etävanhempi luovutaan ja siirrytään puhumaan luonaoloajasta.
  • Kaikissa lapseen kohdistuvissa asioissa kunnioitetaan perhe-elämää ja lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa.
  • Erolapsella on kaksi virallista kotia ja tuet jaetaan tasapuolisesti
  • Elatustuesta luovutaan kokonaan
  • Kaikessa viranomaistoiminnassa tulee kunnioittaa perhe-elämää ja syrjivistä käytännöistä on luovuttava.
  • Lapsen oikeudet ja ihmisoikeudet tulee paremmin huomioida

Lasten oikeudet ry on vakuuttunut, että ylläolevilla toimilla vaikutetaan positiivisesti sekä syntyvyyteen, että vanhempien ja lasten hyvinvointiin. Erityisesti toimet kannustavat rohkeasti lasten hankkimiseen.

Kannustavin terveisin

Petri Kolmonen
Lasten oikeudet ry pj

Jakelu: eduskunta, media, jäsenet ja väestöliitto

https://mailchi.mp/57f44816c157/toimet-syntyvyyden-laskun-pysyttmiseksi

 

/ / ajankohtaista

Loading...