Valikko Sulje

Julkaisut

Vuoroasuminen lisää lapsen hyvinvointia

Ensinnäkin haluan kiittää uutta hallitusta siitä, että se otti hallitusohjelmaan kahden kodin mallin, joka mahdollistaa vuoroasuvan lapsen rekisteröimisen kahteen tosiasialliseen osoitteeseen. Tämä lisää erovanhempien oikeudenmukaisempaa kohtelua sekä vähentää riitoja. Tämä on iso askel kohti tasaveroisempaa vanhemmuutta sekä lapsen oikeutta molempiin vanhempiin.

Lapsenhuoltolakia uudistettiin, mutta ei riittävästi, jotta lapsen täysimääräinen oikeus molempiin vanhempiin toteutuisi. Kuultaviksi valikoitiin asiantuntijoita, joiden tietämys vuoroasumisesta  oli riittämätöntä. Eräs asiantuntijoista ei ollut edes kuullut alan tutkimuksista. Toinen taas oli varoitellut lasten stressaantumisesta vetomalla tunnetun avioerotutkijan, Mavis Hetheringtonin, nimeen, muttei ilmeisesti tiennyt, että Hetherington oli vasta allekirjoittanut 0-4-vuotiaiden lasten vuoroasumista puoltavan hyvin laajan tutkimuskatsauksen.

Totuus on, että vuoroasumista on tutkittu suhteellisen paljon kansainvälisesti ja tästä todisteena ovat mm. Linda Nielsenin 60 vuoroasumistutkimuksen meta-analyysi tai vaikkapa Malin Bergströmin tutkimukset, joissa hän on käyttänyt aineistona jopa kokonaista ikäluokkaa, 170.000 lasta.

Tutkimukset ovat lähes yksimielisiä siitä, että tasapuolinen asuminen molempien vanhempien luona lisää lapsen hyvinvointia sekä vähentää psykosomaattisia ongelmia.

Kriitikot ovat väittäneet, että vuoroasuminen ei soveltuisi tapauksiin, jossa vanhemmat ovat riitaisia tai lapset alle kolmivuotiaita, mutta myös tämän  ovat tutkimukset kumonneet. Eihän vanhempien tarvitse eron jälkeen olla ystäviä, kunhan lapseen liittyvä kommunikointi sujuu vaikka viesteillä. Kiintymyssuhde puolestaan kehittyy seitsenkuisella vauvalla kumpaankin vanhempaan. Kymmenkunta tutkimusta hyvin pienten lasten vuoroasumisesta eivät löydä näyttöä, että lapsi kärsisi saadessaan kehittää ja ylläpitää kiintymyssuhdetta molempiin vanhempiinsa.

Oikeusministeriön työryhmä on määritellyt vuoroasumiseksi tapaukset, joissa lapsi asuu vähintään 40 % ajastaan vanhemmman luona. Tämä eroaa kansainvälisestä määritelmästä, jonka mukaan 35 % luonaoloajasta riittää. Olisi perusteltua, että Suomi kohentaisi perheiden  tilannetta myös niiden osalta, jotka esimerkiksi oikeuslaitos on määrännyt vähän alle 40 prosentin malliin, kuten käytäntönä on ollut erityisen hyvien vanhempien kohdalla (viisi päivää kahdessa viikossa). Muutenhan valtio olisi synnyttänyt omin toimin roppakaupalla käytännössä vuoroasuvia lapsia, jotka se jättäisi edelleen tuen ulkopuolelle.

Lasten oikeudet ry

Petri Kolmonen

https://www.aamulehti.fi/a/64fa479d-7053-4fce-af68-10f4a73c7b4e?c=1536306568605

Hallituksen kokous 5.6.2019 sopi toiminnan raameista

 

Ensimmäinen hallituksen kokous toukokuun lopun yhdistyskokouksen jälkeen loi suuntaviivoja toiminnalle.

Perustimme kolme työryhmää: Markkinointi, Tavoite ja Rahankeruu.

Toiveena on, että kiinnostuneet jäsenet osallistuisivat toimintaan. Työryhmiin voi olla vapaasti yhteydessä.

Emme peri vuonna 2019 jäsenmaksua madaltaaksemme kynnystä kannattaa päämääriämme. Liitythän siis jäseneksi, jos se on Sinulta vielä tekemättä! Iso kiitoksemme toimintamme auttamisesta!

Liity yhdistykseen

Tavoitteet ensimmäiselle hallituskaudelle määrittelemme tarkemmin lähiviikkoina. Painopisteeksi on valikoitunut vuoroasumisen tavoiteltavuuden tukeminen ja sen edellytysten vahvistaminen. Tällä keinolla voi ennaltaehkäistä vieraannuttamista ja parantaa erolasten hyvinvointia. Vuoroasuminen on tutkitusti myös yleisin erolasten toive asumisen suhteen: useimmat lapset tahtovat läheiset suhteet kumpaankin vanhempaansa.

Missiomme mukaisesti Lasten oikeudet ry suojelee lapsen ja vanhemman ainutlaatuista yhteyttä, lapsen oikeuksia, ihmisoikeuksia sekä itsemääräämisoikeutta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Lasten oikeudet ry näkee, että viranomaisten tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä vanhemman ja lapsen välistä ainutlaatuista yhteyttä. Viranomaisten päätösten perusteena tulee olla vahvaa näyttöä. Kaikkia osapuolia on kuultava, jotta päätökset ovat oikeudenmukaisia ja perustuslain periaatteiden mukaisia.

Lue 5.6.2019-kokouksen pöytäkirja.

 

 

 

Lasten oikeudet ry järjestäytymiskokous Ke 5.6.2019

Hallituksen ensimmäinen kokous järjestetään Ke 5.6.2019 klo 17.00.

Kokous on avoin ja paikanpäälle voi tulla ilmoittautumalla ennakkoon sihteeri Pauli Fabianialle pauli.fabian@lastenoikeudet.fi.

 

Hallituksen esityslista

Aika: 5.6.2019 klo 17:00

Paikka: Skype, Mall Voice Oy, Urho Kekkosen katu 5, 00100 Helsinki

 

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avaus klo

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

X hallituksen jäsentä paikalla

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen (LIITE 1)

Esitän, että jatkossa hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. Yhdistyskokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu joten sitä ei tarvitse tässä kokouksessa tarkastaa.

5. PRH ilmoitus (tiedoksi)

Maksettu yhdistyssääntö muutokset (85€) – prosessissa

Maksettu nimenkirjoitus muutokset (20€) – prosessissa

6. Jäsenkatsaus (sihteeri)

Sihteeri päivittää tiedon hallituksen kokouksissa. Tilanne 28.5.2019, 18 jäsentä.

Esitys1:

Uudet jäsenet Web sivun kautta suoraan tietokantaan.

Esitys2:

Info(at)lastenoikeudet.fi sekä jasenet(at)lastenoikeudet.fi postit jatkolähetetään sihteerille. Vastaukset VAIN lastenoikeudet.fi sähköpostitilistä. Pyritään vastaamaan 1 päivän sisällä yhteydenottoihin.

Esitys2:

GDPR kelpoisuuden varmistaminen.

https://www.lianatech.fi/blogi/gdpr-muistilista-ja-peruskasitteet-nain-valmistaudut-tulevaan-eun-tietosuoja-asetukseen.html

7. Tilikatsaus (rahastonhoitaja)

Rahastonhoitaja päivittää tiedon hallituksen kokouksissa.

Käyttövarat €

Esitys1:

Annetaan tilinkäyttöoikeus sekä verkkopankki tunnukset uudelle rahastonhoitajalle.

8. Jäsenmaksu 2019

Ehdotan, että jäsenmaksua ei kerätä perustamisvuotena 2019. Syitä tähän ovat

 1. Jäseniä on vain 18 kpl
 2. Jäsenille ja julkisesti ilmoitettu ettei jäsenmaksua peritä
 3. ”Hajurako” eduskuntaavali rahoitukseen

9. Määritellään hallituksen jäsenille vastuualueet

Jotta hallituksen toiminta olisi organisoitua ja tavoitteellista on perusteltua, että hallituksen jäsenet omien vahvuuksien ja motivaation mukaisesti ottavat oman vastuualueen ja roolin.

Esitys:

Hallituksen sisällä toimitaan työryhminä jotta toiminta olisi tehokasta. Työryhmien tuotokset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja kommentoitavissa. Ehdotan seuraavia kolmea (3) työryhmää.

 1. Markkinointi
  1. Missio (1 pager)
  2. Videot (yhdistys, hallituksen tavoite)
  3. Muut mediat (radio, lehdet)
 2. Hallituksen tavoite
  1. Viikko/ kuukausi kirjeet kansanedustajille, ministeriöille, virkamiehille, medialle
  2. Strateginen suunnittelu jossa keskiössä vaikuttavuuden arviointi
  3. Sisällön kerääminen (tutkimukset, lain tulkinnat eri maissa)
  4. Sisällön analysointi/ vaikutusarviointi/ tuottaminen
   1. Vaikutus kansantalouteen
   2. Vaikutus oikeudenmukaisuuden kokemukseen
   3. Vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin
   4. Vaikutus lapsen oikeuksiin
   5. Vaikutus tasa-arvoon sekä vanhemmuuden käsitteeseen
   6. Vaikutus henkilökohtaiseen talouteen
   7. Vaikutus vanhempien keskinäiseen suhteeseen
   8. Vaikutus asenne ilmapiiriin
  5. Rahankeruu
   1. Tuen hakeminen säätiöiltä (jos ei edellytys tilinpäätöksestä)
   2. Hyväntekeväisyys tapahtumat
   3. Rahankeräyslupa
   4. Sponsorit
   5. Muut

10. Tietopankin perustaminen ja säännönmukainen tiedon kerääminen

Yhdistyksen suurin pääoma ovat jäsenet sekä tieto. On perusteltua, että jo yhdistyksen alkuvaiheessa alamme keräämään säännönmukaisesti tietoa tietopankkiin. Nyt tuota tietoa on pirstaloituneena eri foorumeissa.

Esitys:

Esitän, että perustamme tietopankin joko julkiselle Web sivustolle tai dropboxiin johon kaikilla hallituksen jäsenillä on pääsy. Esitän, että kaikki tieto vietäisiin aina tietopankkiin ja tieto kategorisoidaan jotta se on helposti löydettävissä.

11. Hallituksen päätavoite 2019

Yhdistyksen tavoitteena on toimia ammattimaisesti, organisoidusti ja tavoitteellisesti.

Esitys:

Esitän, että tämän vuoden hallitus ottaisi päätavoitteeksi kahden kodin mallin jossa lapsella olisi kaksi virallista kotia (kuntalaki) joka mahdollistaisi myös tukien maksamisen tasapuolisemmin (sotu uudistus).

12. Hallituksen muut tavoitteet vuodelle 2019

Yhdistyksen tulee olla hyvämaineinen ja tunnettu, jotta yhdistys pääsee mukaan työryhmiin ja vaikuttamaan lapsen oikeuksien toteutumiseen. Yhdistyksen talous tulee olla vakaalla pohjalla.

Esitys 1:

Esitän, että muut tavoitteet ovat yhdistyksen tunnetuksi tekeminen sekä jäsenmäärän kasvattamisen nykyisestä noin 20 jäsenestä 200 jäseneen.

Esitys 2:

Rahankeruu on syytä aloittaa jo yhdistyksen alkutaipaleella, koska jäsenistölle on ilmoitettu, että ensimmäisenä vuonna emme kerää jäsenmaksua. Voisimme yrittää hakea tukea säätiöiltä, sponsoreilta, tapahtumilla (hyväntekeväisyys) sekä yhdistystuote kaupalla (mm. lasten oikeudet hupparit).

13. Viestintä

Jotta yhdistys voisi toimia tehokkaasti tulee yhdistyksellä olla huomattava jäsenmäärä, toiminta ammattimaista, laaja kontaktiverkosto, vakaa taloudellinen pohja sekä hyvä brandi. On oleellista sopia säännöistä miten viestitään ulkopuolelle joko omana itsenään tai yhdistyksen nimissä.

Esitys1:

Esitän, että viestintä ulospäin, jos kyseessä julkaisu mediassa (omalla nimellä, yhdistyksen nimellä) tulee hyväksyttää hallituksella ennen julkaisua.

Esitys2:

Sovitaan kanavat joita käytetään viestinnässä sekä kanavien vastuuhenkilöt

Esitän, että käytämme viestintään ensisijaisesti.

 1. Facebook
 2. Instagram
 3. Twitter
 4. Web sivut

Esitys3:

Viestimme ulospäin ainoastaan käyttämällä lastenoikeudet.fi päätteistä sähköposti osoitetta (ei henkilökohtaista). Meille kaikille on sähköpostitilit luotu etunimi.sukunimi(at)lastenoikeudet.fi.

Ohjeet tai jatkolähetys omaan henkilökohtaiseen sähköpostiin saatte sihteeriltä.

14. Kokousten ja pöytäkirjojen julkisuus

Yhdistyksen tulisi pyrkiä avoimuuteen jolla varmistamme, että yhdistyksellä on riittävästi aktiivisia jäseniä ja koetaan luotettavaksi.

Esitys:

Julkaisemme kokousaikataulun 2019 Web sivuillamme ja ilmoitamme sen olevan avoin jäsenille. Tiedotamme jäsenille tulevista kokouksista ja julkaisemme hallituksen kokouspöytäkirjat Web sivullamme.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin xxxxxx

 

           

 

Lasten oikeudet ry:lle uusi hallitus 20.5.2019

Yhdistyskokouksessa 20.5.2019 neljä perustajajäsentä saivat seurakseen kahdeksan upeaa vahvistusta.

Kasassa on kokoonpano, jolla on runsaasti monenlaista osaamista. Jokaisella on myös omakohtaista kokemusta lasten oikeuksien tilanteesta Suomessa.

Puheenjohtajana jatkaa ansioitunut Petri Kolmonen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sanna Virtanen.

Hallituksen jäsenet esittäytyvät alla. Yhteystiedot ovat omalla sivullaan.

Petri Kolmonen

puheenjohtaja

Olen Petri Kolmonen, 48-vuotias kunnallispoliitikko Nurmijärveltä ja lapsiasia-aktiivi. Perheeseeni kuuluvat kuusivuotias tytär ja jackrusselinterrieri.

Olen tehnyt 20-vuotisen työurani ohjelmistokehityksen parissa, lähinnä johtotehtävissä, mutta kokemusta löytyy myös yritysten johtoryhmistä. Olen myös sukelluskouluttaja. Nuorena olin muusikko. Kunnallisten luottamustehtävien lisäksi olen ollut mm. Isät lasten asialla ry:n puheenjohtaja.

(lisää…)

/ / ajankohtaista

Kokouskutsu

Tervetuloa Lasten oikeudet ry yhdistyskokoukseen Ma 20.5.2019 klo 17-19.00.

Paikkana Mall Voice Oy, Urho Kekkosen katu 5, 00100 Helsinki.
Ovi on Tavastia vastapäätä ja ovikellossa lukee Mall Voice.
Jos ei löydy niin voitte soittaa numeroon 0405512253.

Hakemuksia hallitukseen otetaan vielä vastaan Ke 15.5 saakka.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan läsnäolijat, valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Muutetaan yhdistyksen sääntöjä

Poistetaan kohta ”Yhdistys toimii vastuullisena, vaalirahoituslain tarkoittamana tukiryhmänä.”

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on virittää kansalaiskeskustelua lapsiin kohdistuvissa asioissa, ja edistää lasten oikeuksia erityisesti lasten oikeutta hänelle läheisiin ihmissuhteisiin kuten vanhemmat, isovanhemmat tai muut läheiset ihmissuhteet. Sekä toimia erityisesti lapsi myönteisiä arvoja edustavan ehdokkaan tukena. Yhdistys toimii vastuullisena, vaalirahoituslain tarkoittamana tukiryhmänä.

12. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen säännöt:

http://www.lastenoikeudet.fi/yhdistyksen-saannot/

 

/ / ajankohtaista

Loading...