Valikko Sulje

Hallituksen kokous 5.6.2019 sopi toiminnan raameista

 

Ensimmäinen hallituksen kokous toukokuun lopun yhdistyskokouksen jälkeen loi suuntaviivoja toiminnalle.

Perustimme kolme työryhmää: Markkinointi, Tavoite ja Rahankeruu.

Toiveena on, että kiinnostuneet jäsenet osallistuisivat toimintaan. Työryhmiin voi olla vapaasti yhteydessä.

Emme peri vuonna 2019 jäsenmaksua madaltaaksemme kynnystä kannattaa päämääriämme. Liitythän siis jäseneksi, jos se on Sinulta vielä tekemättä! Iso kiitoksemme toimintamme auttamisesta!

Liity yhdistykseen

Tavoitteet ensimmäiselle hallituskaudelle määrittelemme tarkemmin lähiviikkoina. Painopisteeksi on valikoitunut vuoroasumisen tavoiteltavuuden tukeminen ja sen edellytysten vahvistaminen. Tällä keinolla voi ennaltaehkäistä vieraannuttamista ja parantaa erolasten hyvinvointia. Vuoroasuminen on tutkitusti myös yleisin erolasten toive asumisen suhteen: useimmat lapset tahtovat läheiset suhteet kumpaankin vanhempaansa.

Missiomme mukaisesti Lasten oikeudet ry suojelee lapsen ja vanhemman ainutlaatuista yhteyttä, lapsen oikeuksia, ihmisoikeuksia sekä itsemääräämisoikeutta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Lasten oikeudet ry näkee, että viranomaisten tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä vanhemman ja lapsen välistä ainutlaatuista yhteyttä. Viranomaisten päätösten perusteena tulee olla vahvaa näyttöä. Kaikkia osapuolia on kuultava, jotta päätökset ovat oikeudenmukaisia ja perustuslain periaatteiden mukaisia.

Lue 5.6.2019-kokouksen pöytäkirja.