Valikko Sulje

Lasten Oikeudet ry

Liity mukaan!

Kansalaisaloite

Lue lisää täältä!

Ajankohtaista

Lasten oikeudet ry toivottaa kaikille mukavaa joulunaikaa

Yhdistyksellemme on tärkeää, että lapsella säilyy molemmat vanhemmat myös eron jälkeen. Lakien ja viranomaiskäytäntöjen tulee olla ihmisoikeussopimusten, lapsen oikeuksien sopimuksen, tutkimustiedon ja euroopan neuvoston suositusten mukaisia. Asiaan vaikuttaaksemme olemme jakaneet tutkimustietoa poliittisille päättäjille, tuoneet ongelman esiin lapsen oikeuksien viestintäverkostossa ja omissa some kanavissamme, tehneet vieraannuttamisesta koskevan valtuustoaloitteen sekä kansalaisaloitteen jonka ...
Lue Lisää

Mitä lapsen etu tarkoittaa?

Kansalliseen lapsen oikeuksien viestintäverkostoon on uutena jäsenenä tullut mukaan Lasten oikeudet ry. Lasten oikeudet yhdistys edistää erityisesti lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Kolmonen käsittelee kirjoituksessaan lapsen edun toteutumista vanhempien erotilanteissa. Tulin juuri Oslosta, jossa järjestettiin kansainvälisenä miesten päivänä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama Tasa-arvo ja vuoroasuminen -konferenssi. Yksi puhujista oli psykologian ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet ry on tehnyt kansalaisaloitteen ”Lapsen edun kirjaaminen lakiin ja määritteleminen oikeusministeriön asetuksella”

”Lapsen etu” on sanapari, jolla on yhtä monta merkitystä kuin sitä käyttävää viranomaistakin. Lapsen edulla perustellaan mitä tahansa päätöksiä, kertomatta kuitenkaan miten nuo päätökset oikeasti ovat lapsen edun mukaisia. Lapsen edun arvioinnissa on kaikilla mittareilla puutteita, eikä arviointia tehdä johdonmukaisesti ja lapsen oikeusturvaa kunnioittaen – koska lapsen etua ei ole ...
Lue Lisää

Pohjoismaiden neuvoston sponsoroima tasa-arvokonferenssi 19.11.2021

Kansainvälisenä miesten päivänä 19.11.2021 Norjan suurin miesten tasa-arvoon keskittynyt yhdistys, MannsForum, isännöi Oslossa Pohjoismaiden neuvoston sponsoroimaa tasa-arvokonferenssia, josta tehdään myös Facebook Live -lähetys. Tähän ilmaistilaisuuteen voi osallistua myös paikan päällä – tervetuloa mukaan! Konferenssin anti on mitä mielenkiintoisin lapsi-isäsuhteista kiinnostuneelle. Pohjoismaiden suurimman tasavertaiseen vanhemmuuteen keskittyvän yhdistyksen, tanskalaisen Föreningen Farin, puheenjohtaja ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet ry on hyväksytty lapsen oikeuksien viestintäverkostoon

Meillä on ilo ja kunnia ilmoittaa, että hakemuksemme lapsen oikeuksien viestintäverkostoon (LOS) on hyväksytty tänään 18.10.2021. Yhteistyömme lapsen oikeuksien viestintäverkoston kanssa alkaa välittömästi lapsen oikeuksien viikon suunnittelulla. Yhdistyksestämme viestintäverkostoon osallistuvat Osmo-Matias Ojanen ja Petri Kolmonen. Yhdistyksemme toimintastrategia perustuu verkostoihin ja yhteistyöhön, joten osallisuutemme lapsen oikeuksien viestintäverkostossa on tärkeä askel päästä ...
Lue Lisää

Lastensuojelun on puututtava lapseen ja vanhempaan kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan (vieraannuttaminen)

Keusoten yhtymävaltuusto 16.10.2021 Aloitteen tekijänä Petri Kolmonen (Keskusta) Lastensuojelun on puututtava lapseen ja vanhempaan kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan (vieraannuttaminen)   Nykytila Pitkittyneet huoltoriidat ovat yleistyneet, ja niiden määrä kasvoi huomattavasti vuosina 1995-2005. Sen jälkeen määrä on pysynyt suunnilleen samana. Vuosina 2015-2016 käräjäoikeuksissa käsiteltiin 2 582 riitaista huolto- ja tapaamisasiaa, ja ...
Lue Lisää

Toteutuuko lapsenetu Suomessa?

Lapsenetu Suomessa on käsitteenä subjektiivinen joka perustuu pintapuoliseen yksilöiden tekemään tarkasteluun. Koska lapsenetua ei tutkita prosessuaalisena ja mitattavana käsitteenä niin se johtaa väistämättä siihen, että yhteys lapsenedulla, lainsäädännöllä ja kansainvälisillä sopimuksilla häviää. Samoin oikeudenpäätöksiä tai sen perusteita on mahdotonta vertailla ja varmistaa päätösten oikeellisuus. Päätösten seurannan puuttuminen heikentää tilannetta entisestään ...
Lue Lisää

Mistä apua, kun erokiista kärjistyy?

Lapsen maailma 05/2021 yhteishaastattelu. Toimittaja Ulla Ojala. https://lapsenmaailma.fi/artikkeli/mista-apua-kun-erokiista-karjistyy/ Vuosittain noin 30 000 suomalaislasta kokee vanhempiensa eron. Suurin osa vanhemmista kykenee ottamaan huomioon lapsen edun ja sopimaan lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sulassa sovussa. Osassa eroja kehittyy vakavia ristiriitoja, joihin saattaa sisältyä henkistä tai fyysistä väkivaltaa, väkivallan uhkaa, vieraannuttamista, vainoa sekä lapsikaappauksen ...
Lue Lisää

Suomiareena keskustelua perhevapaista ja isyydestä

Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämä keskustelu osana Suomiareenaa 16.7.2021. Keskustelua perhevapaista, vuoroasumisesta ja isyydestä. Keskustelussa mukana: Hanna Sarkkinen, sosiaali- ja terveysministeri Petri Kolmonen, puheenjohtaja, Lasten oikeudet ry Markus Lyyra, asiantuntija, Pohjola-Norden ry Lähetys alkaa kohdasta 13:54. https://www.youtube.com/watch?v=Y73WMsCmF_0&feature=emb_imp_woyt ...
Lue Lisää

Koolisti koti-isä? (SuomiAreena)

16 Heinäkuu 2021 kl. 08.30–10.00 Suomi on historiallisen vanhempainvapaauudistuksen edessä. Tutkimusten mukaan suomalaiset isät ovat keskimäärin neljä viikkoa isyysvapaalla yhdeksästä mahdollisesta ja 20% isistä ei pidä ollenkaan isyysvapaata, joihin heillä on oikeus. Uuden perhevapaauudistuksen mallissa päivärahapäiviä voi käyttää siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta, Ruotsissa puolestaan näitä päiviä voi käyttää ...
Lue Lisää

LO ry FB:ssä

Yhdistyksen missio ja strategia 2019

Lasten oikeudet ry

Missio

Lasten oikeudet yhdistys edistää lapsen oikeuksia kokonaisvaltaisesti. Erityisesti lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Perustamme näkemyksemme uusimpaan tutkimustietoon sekä YK lapsen oikeuksien sopimukseen. Kritisoimme tapaa sivuuttaa tutkimustieto lasten asioista päätettäessä. Sekä lainsäädännön, että lasten asioissa toimijoiden tulee huomioida lasten oikeudet erityisesti lapsen oikeus molempiin vanhempiin. Tuomme aktiivisesti ongelmakohtia esille jotka loukkaavat lasten oikeuksia ja annamme tukea lainsäädännön sekä sosiaalitoimen kehittämisessä lapsi ystävällisempään suuntaan. Näemme, että sekä tuomareita, että sosiaalityöntekijöitä tulee kouluttaa paremmin huomioimaan tutkimustiedon mukaisesti molempien vanhempien tärkeys lapsen elämässä. Tästä syystä on tärkeää, että koulutuksessa painotetaan, että sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat ehdottavat vanhemmille ensisijaisesti vuoroasumista. Sosiaalityöntekijöiden sekä lastenvalvojien tulee puuttua tiukasti lapselle haitalliseen käytökseen. Haitallinen käytös voi olla vaikka lapsen vieraannuttamista. Lapsen mielipiteen selvittämisessä on käytettävä erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa. Tuomme aktiivisesti ongelmakohtia esille julkisuuteen ja olemme myös valmiita auttamaan jotta lapsiasioita käsiteltäisiin kansallisesti tasapuolisesti. Tämä vaatii yhtenäiset ohjeet, säännöt, prosessit sekä käytännöt. Uskomme, että paremmat prosessit ja käytännöt tukisivat ihmisten oikeudenmukaisempaa kohtelua. Koulutetut tuomarit sekä sosiaalitoimi tulee toimia moraalisesti oikein ja tasapuolisesti molempia vanhempia kohtaan. Jos ongelmia kuitenkin esiintyy niin lasten asioista päättävät henkilöt tulee saattaa vastuuseen. Lapsen oikeutta vanhempiin rikkovat henkilöt tulee saattaa edesvastuuseen, jos asiassa ei ole painavia perusteita. Lasten asioista päätettäessä vallalla olevista huoli ja käsitys kulttuurista on päästävä eroon. Viranomaisilta tulee vaatia näyttöä perusteidensa tueksi. Tulemme painottamaan selkeän lainsäädännön sekä sosiaalitoimen käytäntöjen tärkeyttä lapsiasioista päätettäessä. Tulemme myös oikaisemaan virheellistä tietoa sekä asenteita jotka liittyvät lapsen hyvinvointiin erityisesti erolapsien osalta.

Strategia 2019

Vuoroasuminen tulee olla kansallinen normi

Kansainvälinen tutkimustieto on lähes yksimielinen, että lapsen hyvinvoinnin kannalta vuoroasuminen ja lapsenoikeus ylläpitää suhdetta molempiin vanhempiin on lapsen kannalta paras vaihtoehto. Vain näyttöön perustuvista syistä on mahdollista poiketa tästä normista. Näitä syitä ovat lapseen kohdistuva väkivalta tai laiminlyönti. Väkivalta syytökset tulee käsitellä rikosoikeudessa, eikä lapsen huoltajuudesta päätettäessä. Vallalla oleva käsitys, että vuoroasuminen ei sopisi riitaisille vanhemmille tai pienille lapsille on tutkimustiedon vastaista joka on syytä korjata. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen hallitus edistää ns. kahden kodin mallia. Oikeusministeriön työryhmä on esittänyt, että vuoroasumiseen rinnastettaisiin perheet joissa lapsi asuu vähintään 40% ajastaan vanhemman luona. Tämä on toisin, kuin kansainvälinen määritelmä vuoroasumisesta, joka on 35%. Suomen tulee noudattaa 35% sääntöä jotta suuriosa perheistä eivät jäisi parannuksen ulkopuolelle.

Viranomaisiin sekä päättäjiin vaikuttaminen (strategiaryhmä)

o   Kuukausikirjeet päättäjille, viranomaisille sekä medialle

o   Kyselyt ja tulosten jakaminen

o   Uuden lapsenhuoltolain vaikutusten seuranta (tulee voimaan 1.12.2019) erityisesti vuoroasumisen osalta.

Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen (strategiaryhmä, markkinointiryhmä)

o   Lehtikirjoittelu

o   Videot

o   Asiantuntija haastattelut

o   Media esiintyminen

Lasten oikeudet ry tunnetuksi tekeminen (markkinointiryhmä)

o   Kampanjat

o   Sosiaalinen media

o   Muut tapahtumat

o   Julkisuuden henkilöt sekä kummit toiminnan tueksi

Jäsenmäärän kasvattaminen 200 jäseneen (koko hallitus)

o   Ensimmäisenä toimintavuonna ei kerätä jäsenmaksua

Varainkeruun aloittaminen (varainkeruuryhmä)

o   Lasten oikeudet ry tuotekauppa

o   Avustushakemukset (jos mahdollista hakea ensimmäisenä toimintavuotena)

o   Lastentapahtumat

o   Sponsorit

Keinot

Työryhmät tulevat tarkentamaan keinoja hallituskauden aikana.