Valikko Sulje

Lasten Oikeudet ry

Liity mukaan!

Kansalaisaloite

Lue lisää täältä!

Ajankohtaista

Isättömyyden vaikutuksista poikiin

Isättömyyden vaikutuksista lapsiin löytyy tutkimuksia eri maista. Tutkimusten johtopäätökset ovat yhtäläiset. Amerikkalaisen Institute for family studies johtopäätelmät isättömyyden vaikutuksista poikiin. Suomessa erityisesti pojat suoriutuvat heikosti koulussa. Tyttöjen ja poikien oppimiserot ovat OECD maiden suurimmat. – Nuoret miehet, jotka kasvoivat biologisen isänsä kanssa, valmistuvat yli kaksi kertaa todennäköisemmin korkeakoulusta 20-vuotiaana verrattuna ...
Lue Lisää

Vieraannuttamisen vastainen päivä 25.4.

Kansainvälistä vieraannuttamisen vastaista päivää vietetään 25.4. Vieraannuttaminen on sitä, kun toinen vanhempi tahallisesti pyrkii kadottamaan toisen vanhemman lapsen elämästä. Vieraantuminen on sitä, kun yhteys toiseen vanhempaan katoaa. Vanhemmasta tulee vieras. Meillä tämän mahdollistaa ennen kaikkea Suomen lainsäädäntö. Katso mitä parisuhdeterapeutti Jonna Närhi kertoo vieraannuttamisen vaikutuksista lapseen. Arviosta riippuen vuosittain 600-3000 ...
Lue Lisää

Tarvitsemme apuasi!

Olemme käyneet keskusteluja eri puolueiden kanssa lapsenhuoltolain muuttamiseksi lähtökohtaiseksi vuoroasumislaiksi laajan tutkimustiedon ja euroopan neuvoston suosituksen 2079 (2015) mukaiseksi. Olemme edenneet keskusteluissa, mutta tarvitsemme apuasi vakuuttamaan kansanedustajat lakimuutoksen tarpeellisuudesta. Monella puolueella on kesäkuussa puoluekokous, jossa päätetään puolueohjelmasta seuraaviin eduskuntavaaleihin. Siksi asialla on kiire. Löydät kansanedustajien yhteystiedot täältä. Kansanedustajat aakkosjarjestyksessa Olemme ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet ry saanut uuden hallituksen!

Yhdistyskokouksessa 5.4.2022 valittiin Lasten oikeudet yhdistykselle uusi hallitus. Hallitus myös järjestäytyi heti yhdistyskokouksen jälkeen. Hallituksessa on erittäin monipuolista ja soveltuvaa osaamista ja lujaa tahtoa tehdä muutos lasten ja perheiden parhaaksi. Tavoitteemme ei ole sen vähempi, kuin saada lähtökohtainen vuoroasumislaki Suomeen laajojen kansainvälisten tutkimusten ja euroopan neuvoston suosituksen mukaisesti. Hallitus järjestäytyi ...
Lue Lisää

Kansallinen vanhempain järjestö juhlii Länsi-Virginian yhteisen vanhemmuuden lain hyväksymistä

Käännös: Google translate/ Petri Kolmonen Länsi-Virginian kuvernööri Jim Justice allekirjoitti Best Interests of Child Protection Act -lain, joka asettaa etusijalle jaetun vanhemmuuden CHARLESTON, LÄNSIVIRGINIA, USA, 31. maaliskuuta 2022 / EINPresswire.com / — National Parents Organization (NPO), voittoa tavoittelematon järjestö, joka on sitoutunut muuttamaan jaetun vanhemmuuden normeja valtakunnallisesti, kiittää Länsi-Virginian lainsäätäjiä ...
Lue Lisää

Suomessa ei ole laillisuusvalvontaa

Eduskunnan oikeusasiamiehen rooli ja heidän haluttomuutensa puuttua tuomioistuinten ratkaisuihin ja ilmeisen laittomiinkiin päätöksiin on herättänyt kummastusta, joten olemme esittäneet kysymykset heille ja olemme tänään saaneet kysymyksiin kirjallisen vastauksen. 1. Mikä rooli eduskunnan oikeusasiamiehellä on? 2. Kuka Suomessa valvoo tuomioistuinten päätösten laillisuutta? 3. Mikä toimielin valvoo, että tuomioistuinten päätökset noudattavat kansainvälisiä ...
Lue Lisää

Valitus YK Ihmisoikeusneuvostolle isien ja lasten syrjinnästä

Olemme tänään 17.3.2022 jättäneet valituksen YK Ihmisoikeusneuvostolle isien ja lasten syrjinnästä. UN Human Rights Council Complaint NGO: Lasten oikeudet ry (eng. Children’s rights) Concerned country: Finland Date: March 17, 2022 Fathers and childrens discrimination In Finland law reform regarding child custody and meeting rights implemented December 1, 2019. First time in ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet ry Toimintakertomus 2021-2022

Lasten oikeudet ry Toimintakertomus 2021-2022 Lasten oikeudet ry Nurmijärvi  http://www.lastenoikeudet.fi Y-Tunnus 3083277-2 YLEISTÄ Lasten oikeudet yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä on 18.12.2018. Lasten oikeudet yhdistys edistää lapsen oikeuksia kokonaisvaltaisesti. Erityisesti lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Perustamme näkemyksemme uusimpaan tutkimustietoon sekä YK lapsen oikeuksien sopimukseen.  HALLITUS  Hallitus valittiin yhdistyskokouksessa 22.5.2021. Hallitus järjestäytyi seuraavasti: Puheenjohtaja ...
Lue Lisää

Lasten oikeudet ry yhdistyskokous Ti 5.4.2022 klo 18

Lasten oikeudet ry järjestää yhdistyskokouksen Ti 5.4.2022 klo 18.  Järjestämme kokouksen Teamsin välityksellä. Jos olet kiinnostunut asettumaan ehdolle seuraavaan hallitukseen niin toivoisimme sinun ilmoittavan siitä meille 22.3.2022 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella. Toivoisimme, että kertoisit hieman itsestäsi ja miten voisit auttaa yhdistystä. Meille yhdistyksenä on tärkeää löytää aktiivisia hallitusjäseniä, jotka ovat sitoutuneita ...
Lue Lisää

Vetoamme valtioneuvoston ministereihin ja etenkin sen vastuuministereihin isien ja lasten syrjinnän lopettamiseksi

Arvoisa valtioneuvosto ja ministerit. Vetoamme teihin, jotta korjaisitte pitkään jatkuneen ihmisoikeusongelman ja puuttuisitte perusteettomaan tavallisten isien ja lasten syrjintään. Pohjoismaiseen syrjimiskokemuskyselyymme saimme n. 4500 vastausta, johon Suomesta tuli vastauksia n. 800. Suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää kaikista pohjoismaista. Pohjoismaisista vastaajista 44% koki syrjintää usein viranomaisten toimesta, 43% vastaajista koki henkistä ...
Lue Lisää

LO ry FB:ssä

Yhdistyksen missio ja strategia 2019

Lasten oikeudet ry

Missio

Lasten oikeudet yhdistys edistää lapsen oikeuksia kokonaisvaltaisesti. Erityisesti lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Perustamme näkemyksemme uusimpaan tutkimustietoon sekä YK lapsen oikeuksien sopimukseen. Kritisoimme tapaa sivuuttaa tutkimustieto lasten asioista päätettäessä. Sekä lainsäädännön, että lasten asioissa toimijoiden tulee huomioida lasten oikeudet erityisesti lapsen oikeus molempiin vanhempiin. Tuomme aktiivisesti ongelmakohtia esille jotka loukkaavat lasten oikeuksia ja annamme tukea lainsäädännön sekä sosiaalitoimen kehittämisessä lapsi ystävällisempään suuntaan. Näemme, että sekä tuomareita, että sosiaalityöntekijöitä tulee kouluttaa paremmin huomioimaan tutkimustiedon mukaisesti molempien vanhempien tärkeys lapsen elämässä. Tästä syystä on tärkeää, että koulutuksessa painotetaan, että sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat ehdottavat vanhemmille ensisijaisesti vuoroasumista. Sosiaalityöntekijöiden sekä lastenvalvojien tulee puuttua tiukasti lapselle haitalliseen käytökseen. Haitallinen käytös voi olla vaikka lapsen vieraannuttamista. Lapsen mielipiteen selvittämisessä on käytettävä erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa. Tuomme aktiivisesti ongelmakohtia esille julkisuuteen ja olemme myös valmiita auttamaan jotta lapsiasioita käsiteltäisiin kansallisesti tasapuolisesti. Tämä vaatii yhtenäiset ohjeet, säännöt, prosessit sekä käytännöt. Uskomme, että paremmat prosessit ja käytännöt tukisivat ihmisten oikeudenmukaisempaa kohtelua. Koulutetut tuomarit sekä sosiaalitoimi tulee toimia moraalisesti oikein ja tasapuolisesti molempia vanhempia kohtaan. Jos ongelmia kuitenkin esiintyy niin lasten asioista päättävät henkilöt tulee saattaa vastuuseen. Lapsen oikeutta vanhempiin rikkovat henkilöt tulee saattaa edesvastuuseen, jos asiassa ei ole painavia perusteita. Lasten asioista päätettäessä vallalla olevista huoli ja käsitys kulttuurista on päästävä eroon. Viranomaisilta tulee vaatia näyttöä perusteidensa tueksi. Tulemme painottamaan selkeän lainsäädännön sekä sosiaalitoimen käytäntöjen tärkeyttä lapsiasioista päätettäessä. Tulemme myös oikaisemaan virheellistä tietoa sekä asenteita jotka liittyvät lapsen hyvinvointiin erityisesti erolapsien osalta.

Strategia 2019

Vuoroasuminen tulee olla kansallinen normi

Kansainvälinen tutkimustieto on lähes yksimielinen, että lapsen hyvinvoinnin kannalta vuoroasuminen ja lapsenoikeus ylläpitää suhdetta molempiin vanhempiin on lapsen kannalta paras vaihtoehto. Vain näyttöön perustuvista syistä on mahdollista poiketa tästä normista. Näitä syitä ovat lapseen kohdistuva väkivalta tai laiminlyönti. Väkivalta syytökset tulee käsitellä rikosoikeudessa, eikä lapsen huoltajuudesta päätettäessä. Vallalla oleva käsitys, että vuoroasuminen ei sopisi riitaisille vanhemmille tai pienille lapsille on tutkimustiedon vastaista joka on syytä korjata. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen hallitus edistää ns. kahden kodin mallia. Oikeusministeriön työryhmä on esittänyt, että vuoroasumiseen rinnastettaisiin perheet joissa lapsi asuu vähintään 40% ajastaan vanhemman luona. Tämä on toisin, kuin kansainvälinen määritelmä vuoroasumisesta, joka on 35%. Suomen tulee noudattaa 35% sääntöä jotta suuriosa perheistä eivät jäisi parannuksen ulkopuolelle.

Viranomaisiin sekä päättäjiin vaikuttaminen (strategiaryhmä)

o   Kuukausikirjeet päättäjille, viranomaisille sekä medialle

o   Kyselyt ja tulosten jakaminen

o   Uuden lapsenhuoltolain vaikutusten seuranta (tulee voimaan 1.12.2019) erityisesti vuoroasumisen osalta.

Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen (strategiaryhmä, markkinointiryhmä)

o   Lehtikirjoittelu

o   Videot

o   Asiantuntija haastattelut

o   Media esiintyminen

Lasten oikeudet ry tunnetuksi tekeminen (markkinointiryhmä)

o   Kampanjat

o   Sosiaalinen media

o   Muut tapahtumat

o   Julkisuuden henkilöt sekä kummit toiminnan tueksi

Jäsenmäärän kasvattaminen 200 jäseneen (koko hallitus)

o   Ensimmäisenä toimintavuonna ei kerätä jäsenmaksua

Varainkeruun aloittaminen (varainkeruuryhmä)

o   Lasten oikeudet ry tuotekauppa

o   Avustushakemukset (jos mahdollista hakea ensimmäisenä toimintavuotena)

o   Lastentapahtumat

o   Sponsorit

Keinot

Työryhmät tulevat tarkentamaan keinoja hallituskauden aikana.